WO-master vs. HBO-master

Home /  Blog

Wat is het verschil?

Regelmatig vragen potentiële studenten ons naar de erkenning van onze masters. De meest voorkomende vraag is dan: is het een wetenschappelijke- of een hbo-master? Hierbij merken we dat een hbo-master als ‘minderwaardig’ wordt gezien of met een hbo-bachelor verward wordt.  Graag leggen we je dan ook het verschil uit tussen deze titels, zodat je een gedegen keuze kan maken voor je master opleiding!

In het kort

Een master is dus per definitie iets anders dan een hbo-bachelor. Wél kennen we in Nederland het verschil tussen een wetenschappelijke master, ook wel wo-master genoemd, en een hbo-master. Een hbo-master wordt ook wel een professionele master genoemd. Deze term dekt veel beter de lading! Een hbo-master richt zich namelijk op de beroepspraktijk, waarbij je dus altijd aan de slag gaat met praktijkcasussen. Bij een wetenschappelijke master ligt de nadruk op literatuurstudie, theorie en onderzoek. Beide varianten zijn echter een academische opleiding.

” Een wetenschappelijke master bereid de studenten voor op functies waar onderzoek is vereist, de professionele master is van gelijk niveau maar dan gericht op het uitoefenen van de functie “

MBA

De Master Business Administration (MBA) is wereldwijd de meest bekende master, en over het algemeen ook veruit de meest kostbare. Reden hiervoor is dat het gaat om algemene management kennis, en dan toegepast. Het is dan misschien ook wel de meest zuivere vorm van een professionele master. Mensen die doorgroeien naar management niveau hebben kennis nodig van de diverse vakgebieden en moeten deze met elkaar in verband kunnen brengen en van daaruit kunnen sturen.

 

Specifiek voor de MBA is er een wereldwijde accreditatie standaard zoals vastgelegd bij de AMBA, een instituut vergelijkbaar met de NVAO maar dan wereldwijd overkoepelend. De NVAO committeert zich volledig aan deze standaard bij haar beoordelingen.

We zien steeds vaker dat ook de professionele master ‘MBA’ nu ook als wetenschappelijke master wordt aangeboden. Dit lijkt haast een contradictie gezien het praktijkgerichte karakter dat de MBA kenmerkt.  Je draagt dan ook formeel niet de titel MBA maar MSc Business Administration. Het verschil zit hem in de hoeveelheid literatuurstudie, theorie en onderzoek (MSc) of juist de praktijkgerichte insteek (MBA).

 

Accreditatie

Wat wél een wezenlijk verschil kan maken in de zoektocht naar een opleiding is de accreditatie. Een accreditatie is in basis een keurmerk wat de kwaliteit van de opleiding die je gaat volgen waarborgt. Een niet-geaccrediteerde opleiding kan in basis dus best een prima opleiding zijn, maar het is niet onafhankelijk getoetst. De basis van het huidige systeem van accreditatie kent zijn oorsprong in 1998, met een ‘definitieve’ verklaring van 29 Europese landen in de zogenaamde Bolognaverklaring. Deze verklaring is bedoeld om in de betreffende landen vergelijkbaarheid te krijgen van het niveau van de opleidingen. Hierbij gaat het dan vooral om het eindniveau van bachelor en master. Om deze reden wordt het systeem aangeduid met het “bachelor-master” systeem. In 2002 is in Nederland dan ook de wet ingevoerd, in Vlaanderen in 2003.

 

Wederzijdse erkenning, NVAO

Nederland en Vlaanderen hebben daarbij een aanvullend verdrag gesloten dat voorziet in wederzijdse erkenning. De uitvoering hiervan is ondergebracht bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Toch zitten er verschillen in de wetten van de twee landen. Waar Nederland een verschil maakt tussen wetenschappelijke en professionele masters doet België dit niet. Aangezien het gaat om het eindniveau geeft dit geen problemen, master is master.

 

Internationale accreditaties

Bijna ieder land heeft een eigen accreditatie organisatie. Hierbij kun je denken aan AACS (VS), QAA (UK), FIBAA (Duitsland) en NVAO (Nederland/Vlaanderen). Van een aantal landen, waaronder deze, zijn de accreditaties internationaal erkend. Daarnaast zijn er twee internationaal georiënteerde accreditatie organisaties: AMBA (VS) en EQUIS (EU). Deze hebben een vergelijkbare status als de erkende nationale accreditaties.

Waarom NLBA?
  • Geaccrediteerde opleidingen
  • Persoonlijke aandacht en maatwerk
  • Nederlandstalig, academisch onderwijs
  • Praktijkgerichte aanpak
  • Groot netwerk alumni
  • Internationale samenwerking
Bekijk opleidingsaanbod