Privacy Policy | Netherlands Business Academy
   

Privacy Policy

Wet bescherming persoonsgegevens

Het beleid van Netherlands Business Academy inzake het omgaan met uw privacy is comform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Netherlands Business Academy zijn verbonden.

Doeleinden gegevensverwerking

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelt Netherlands Business Academy zowel direct als indirect persoonsgegevens over u. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in de Privacy Policy omschreven doeleinden en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. In het kader van onze dienstverlening heeft Netherlands Business Academy gegevens van u nodig. Deze naam- en adresgegevens worden vervolgens opgenomen in het klantenbestand van Netherlands Business Academy. Wij verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Netherlands Business Academy op de hoogte te houden. Indien u ons uw e-mailadres verstrekt, ontvangt u informatie over deze producten en/of diensten per e-mail. Nieuwsbrieven van Netherlands Business Academy ontvangt u voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Websitebezoek

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag Netherlands Business Academy informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeren, maar slechts computers herkennen. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de Netherlands Business Academy website.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verwijderen persoonsgegevens

Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, dan kun u een verzoek daartoe indienen via onze contactpagina of u stuurt een bericht aan info@nlba.nl

Wijzigen Privacy Policy

Netherlands Business Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Check daarom regelmatig de privacy policy, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.