NVAO Accreditatie

Home /  NVAO Accreditatie

NVAO Accreditatie

Een groot deel van de opleidingen van Netherlands Business Academy kan de NVAO Accreditatie voeren. De NVAO Accreditatie is het keurmerk van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

In 2002 is de bachelor-masterstructuur (bama) ingevoerd om de opleidingen in het hoger onderwijs in Europa beter met elkaar te kunnen vergelijken. Tegelijk is een accreditatiestelsel ingevoerd om de kwaliteit van het hoger onderwijs te toetsen en te waarborgen. De NVAO werkt onder toezicht van de Onderwijsinspectie van de Rijksoverheid. De instantie accrediteert zowel particuliere opleidingen als opleidingen van Universiteiten en Hogescholen.

Kwaliteitseisen

Een NVAO accreditatie toont aan dat een opleiding of een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het accreditatie- of beoordelingskader. Dit kader sluit aan op het Nederlands of Vlaams Nationaal Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs en de European Standards and Guidelines zoals deze in Europees verband aan de accreditatie worden gesteld. De NVAO besluit op basis van een adviesrapport van een onafhankelijke commissie van deskundigen (visitatiepanel) die via peer review de desbetreffende opleiding of instelling heeft getoetst aan de hand van het beoordelingskader van de NVAO.

De opleiding krijgt een keurmerk als de NVAO de kwaliteit van de opleiding heeft goedgekeurd. De opleiding is daarna wettelijk erkend. Na 6 jaar kijkt de NVAO opnieuw naar de kwaliteit van de opleiding. Een opleiding verliest zijn erkenning als de kwaliteit niet meer voldoet.

Hoe weet ik of een opleiding in het hoger onderwijs erkend is?

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) biedt een overzicht van alle geaccrediteerde opleidingen. Opname in dit register kan alleen na erkenning door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Hier kun je de geaccrediteerde opleidingen van Netherlands Business Academy vinden wanneer je onze instellingsnaam invult. De rest van de gegevens kun je open laten om een volledig overzicht in te zien.

HBO- vs. WO-master

Regelmatig vragen potentiële studenten ons naar de erkenning van onze masters. De meest voorkomende vraag is dan: is het een wetenschappelijke- of een hbo-master? Hierbij merken we dat een hbo-master als ‘minderwaardig’ wordt gezien of met een hbo-bachelor verward wordt.  Graag leggen we je dan ook het verschil uit tussen deze titels, zodat je een gedegen keuze kan maken voor je master opleiding! Lees hier meer.

NVAO Accreditaties van Netherlands Business Academy

Wij bieden de volgende door de NVAO geaccrediteerde opleidingen aan:
HBO Bedrijfskunde (BBA)
Master Finance & Control (MFC/MSc)
Master of Business Administration (MBA)
MBA Culture, Heritage & Citizenship (MBA)
MBA voor schoolleiders (MBA)