Studiebegeleiding

Home /  Blog

Aanvullende studie begeleiding bij NLBA

NLBA biedt al jaren begeleiding aan de studenten via consultatiebijeenkomsten. In groepjes van 3 à 4 personen werken de studenten aan hun opdrachten en papers en voorzien ze elkaar van feedback. Zijn er vragen waar ze niet uitkomen? Dan zijn er NLBA begeleiders aanwezig om te adviseren. Naast de deze consultatiebijeenkomsten biedt NLBA vanaf deze zomer de mogelijkheid om extra (individuele) studiebegeleiding te krijgen tijdens de opleiding.

Consultatiebijeenkomsten
Tijdens de consultatiebijeenkomsten sparren studenten over de lesstof, de onderzoeksopzet, en voorzien ze elkaar van feedback op de papers. Wanneer een student er niet aan uit komt is er een inhoudelijk begeleider vanuit NLBA (huidig: Jan van Zwieten of Bert Leppers) om de student en consultatiegroep te woord te staan. Ook het Onderwijsbureau is regelmatig aanwezig (of anders telefonisch en per mail bereikbaar) voor praktische vragen en zorgen. Vanzelfsprekend kunnen er op deze dagen ook specifieke vragen gesteld worden aan de docenten.

Aanvullend inhoudelijk begeleiding
Tijdens de Corona periode is duidelijk geworden dat veel studenten individuele begeleiding erg prettig vinden. We hebben goed naar de wensen van de student geluisterd en ervoor gekozen dit als vast onderdeel van de opleiding te gaan aanbieden. ‘NLBA aanvullende begeleiding’ wordt aangeboden in de vorm van een strippenkaart, zodat duidelijk is op hoeveel extra begeleiding de student nog recht heeft. Iedere student ontvangt van NLBA 2 strippen voor aanvullende begeleiding. Daarnaast kan een student extra aanvullende begeleiding aankopen in de vorm van een strippenkaart of als los individueel contactmoment. Deze strippen kunnen gebruikt worden tijdens de gehele opleiding, ook wanneer een student tijdens de afstudeerfase extra begeleiding zou willen naast de reguliere begeleiding.

We hopen met deze service studenten te voorzien van extra begeleiding op momenten dat dit nodig is. Neem voor vragen over de strippenkaart en de tarieven voor aanvullende strippen contact op met het Onderwijsbureau.

Waarom NLBA?
  • Geaccrediteerde opleidingen
  • Persoonlijke aandacht en maatwerk
  • Nederlandstalig, academisch onderwijs
  • Praktijkgerichte aanpak
  • Groot netwerk alumni
  • Internationale samenwerking
Bekijk opleidingsaanbod