Kort Master Leiderschap

Home /  Kort Master Leiderschap

Kort Master Leiderschap

De Kort Master Leiderschap is een logisch cluster van verschillende Masterclasses rondom het thema leiderschap uit de geaccrediteerde MBA opleiding. De opleiding is een mix van alles wat op het gebied van leiderschap te bieden is. Denk hierbij aan persoonlijk leiderschap, leiderschapsstromingen door de jaren heen, de toepassing van verschillende leiderschap stijlen en een deep-dive op persoonlijk leiderschap met betrekking tot bijvoorbeeld karakter vs. aangeleerd gedrag.

Start Oktober/maart Zelfstudie 10 uur per week
Plaats Utrecht, Dordrecht, Breda Investering € 6.373,89
Duur half jaar, 9 dagen
 • Opleiding

 • Programma

 • Toelating

 • Praktisch

 • Ervaringen

Over de Kort Master Leiderschap 

Deze kort master is een logisch cluster van verschillende masterclasses uit de geaccrediteerde MBA opleiding die samen het thema op verdiepende manier behandelen. Goede leiders inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie en stellen anderen in staat te handelen. Zij geven het goede voorbeeld en nemen de organisatie op sleeptouw. De Kort Master Leiderschap combineert kennis met de praktijk door gebruik te maken van praktijkcasussen en opdrachten die geschreven worden op jouw praktijksituatie.

Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching

Deze module gaat in op de basis van de vier assen IQ-EQ-PhQ-SQ. Ken jezelf, op zowel emotioneel, mentaal als fysiek gebied en weet wat je drijft. Pas als dat goed wordt gerealiseerd is het mogelijk naar anderen te kijken en anderen te beïnvloeden (ongeacht of dit coachen, managen of ieder ander 1 op 1 contact is). Ben je jezelf bewust van je eigen drijfveren, je eigen motivatoren, je eigen sterke en zwakke punten, je eigen karakter, je manier van communiceren, en van de je wijze waarop je overkomt? Omgekeerd biedt inzicht in de assen ook begrip voor anderen en vergroting van het eigen empathisch vermogen.

Het is van het grootste belang inzicht te hebben in jezelf om eigen valkuilen te onderkennen. De deelnemers leren hierbij vooral dat de persoonlijke ontwikkeling vanaf het zesde levensjaar essentieel is. Ook alle gebeurtenissen en invloeden van buiten die hierop betrekking hebben spelen daarbij een rol. Net als bij de systemische benadering wordt de deelnemers gevraagd betrokkenen in kaart te brengen die een rol spelen en hebben gespeeld in hun ontwikkeling. Deelnemers worden geacht deze inzichten te gebruiken om onderlinge relaties en de invloeden daarvan te analyseren.

Deze inzichten worden in de module Leadership verder uitgewerkt naar (personal) leadership.

Leadership

“Wat maakt een goede leider?”. De blijvende zoektocht naar het antwoord op deze vraag heeft steeds meer duidelijk gemaakt dat er veel verschillende invalshoeken zijn en dat er eigenlijk geen eenduidig antwoord is te geven. Wel zijn mensen geneigd hier vanuit een emotionele invalshoek naar te kijken.

In de meest gangbare literatuur wordt leiderschap omschreven als het meekrijgen van mensen om de doelen van de leider te realiseren. In de jaren na de industriële revolutie is dit steeds meer gaan leven in het bedrijfsleven. De opkomst van grotere bedrijven en de toenemende invloed van de medewerkers in deze bedrijven heeft een boost gegeven aan het denken over leidinggeven. In deze Masterclass gaan we in 4 dagen aan de slag met verschillende theorieën rondom leiderschap. Hierbij kijken we naar de niveaus van leiderschap, verschillende stromingen, organisatorische uitdagingen analyseren en vertalen naar eigen ontwikkelbehoeften en motivatiefactoren van medewerkers analyseren. De basis van deze module is los te komen van het eigen waardebegrip en de eigen normen en waarden. Pas dan kan er objectief naar het begrip leiderschap gekeken worden om te onderscheiden wat de essentie van leiderschap is. Vervolgens kan de vraag gesteld worden: Wat zijn algemene kenmerken van leiderschap? Wat is situationeel bepaald? Leiderschap wordt bekeken vanuit 4 verschillende perspectieven: vanuit de leider zelf, het team, de organisatie en het bedrijfsleven/de samenleving. We interpreteren dit als een concentrisch model waarbij we op elk niveau onderhevig zijn aan de veranderingen rondom ons. In deze module ga je aan de slag met je eigen leiderschap in je huidige of toekomstige rol. Jouw leiderschapskwaliteiten en opportuniteiten voor verdere ontplooiing worden onderzocht en verwerkt binnen de vierdelige context van leiderschap: jezelf, het team, de organisatie en het bedrijfsleven/de samenleving. Leiderschapsontwikkeling start bij het individu.

Persoonlijk Leiderschap II

Waar we in de 3-daagse Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching vooral in gaan op de combinatie van vitaliteit en persoonlijke effectiviteit, maken we in deze training een deep dive gebaseerd op de theorieën van Jung. We gaan op zoek naar je positieve- en negatieve drijfveren om zo te leren focussen op datgeen dat je zowel privé als professioneel verder helpt. Daarnaast wordt er terug gekeken naar de inzichten die tijdens de eerste twee modules zijn opgedaan en hoe deze toepasbaar zijn binnen een (jouw) team en welke ontwikkelingen je hebt doorgemaakt gedurende dit programma. Tijdens deze module zullen bekende- en minder bekende theorieën omtrent analytische psychologie van Carl Jung gecombineerd worden waarbij we praten over de ‘archetypecombinaties’. Om alles samen te brengen gebruiken we een combinatie van deze theorie met elementen van het Development Compass. Vergelijk het met een thermometer: dit geeft aan hoe het met jouw innerlijke balans gesteld is.

Het programma

 • Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching – 3 dagen (op locatie)
 • Module Leadership – 4 college dagen
 • Module Persoonlijk Leiderschap – Innerlijke balans in beeld – 2 dagen (op locatie)

* Om het Masterclass certificaat te ontvangen dien je de digitale sessie Methoden & Technieken van onderzoek ook af te nemen. Dit is een individuele sessie van 1 à 2 uur omtrent het schrijven van papers volgens NLBA richtlijnen voor toetsing. Deze sessie is optioneel, wanneer je kiest om dit niet af te nemen ontvang je een certificaat van deelname voor het programma.

Toelating

Om de Kort Master Leiderschap te volgen beschik je over minimaal een hbo diploma en drie jaar relevante werkervaring. Ook toelating via een persoonlijk intakegesprek is mogelijk als je kunt aantonen dat je op basis van vakgericht onderwijs en minimaal drie jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau functioneert.

Je bespreekt jouw persoonlijke werksituatie en wensen in een één-op-één gesprek met een opleidingsdeskundige. Op grond hiervan krijg je een studieadvies en kun je worden toegelaten tot de opleiding.

Titel / diploma

Na het afronden van de Kort Master Leiderschap ontvang je een post-HBO diploma van Netherlands Business Academy. Met dit diploma kun je vrijstellingen verkrijgen voor het betreffende onderdeel in het volledige MBA masterprogramma.

Duur en studiebelasting

De opleiding bevat negen lesdagen. Idealiter zit er een aantal maanden tussen de verschillende modules om optimaal effect te hebben, waardoor wij deze verspreiden over 3 lesblokken in één jaar. Inclusief de colleges is er een studiebelasting van 10 uur per week
voor het schrijven van de opdrachten en het lezen van de voorgeschreven literatuur. Dit is enkel in de weken rondom het gegeven lesblok, in de tussenliggende periode is er geen studiebelasting.

Bij het downloaden van de brochure krijgt u ook het rooster toegestuurd, hierin wordt het studieritme helder weergegeven.

Locaties

De kort master wordt aangeboden in omgeving Utrecht, met als les locatie hotel Vianen. Let op: 2 van de modules worden in de Belgische Ardennen georganiseerd inclusief overnachting en verblijf.

Collegetijden

De colleges Leiderschap in Vianen vinden plaats op maandagen. Voorafgaand aan de colleges werk je aan je opdrachten met je medestudenten en NLBA begeleider(s). Elke 1e lesdag van een nieuwe module is er geen consultatiesessie.

Ochtend: 11:00 – 13:00 uur consultatiesessie
Middag: 14:00 – 17:00 uur
Diner: 17:00 – 18:00 uur inbegrepen in de locatiekosten
Avond: 18:00 – 21:00 uur

Literatuur

Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige literatuur. Alle lessen worden verzorgd in de Nederlandse taal.

Kosten

Opleidingskosten: € 6.373,89 (exclusief arrangementskosten en literatuurkosten). Neem voor meer informatie of een kostenspecificatie contact op met ons onderwijsbureau.

“Mooi instituut. Praktijkgericht en goede studenten. Korte lijntjes helpen bij het studietraject.”

Jan van der Ham 

Meer ervaringen kun je vinden op de pagina referenties.

Waarom NLBA?
 • Geaccrediteerde opleidingen
 • Persoonlijke aandacht en maatwerk
 • Nederlandstalig, academisch onderwijs
 • Praktijkgerichte aanpak
 • Groot netwerk alumni
 • Internationale samenwerking
Bekijk opleidingsaanbod
De erkende kwaliteit van NLBA
nvao-geaccrediteerde masteropleidingen
PIO
Dienst-uitvoering-onderwijs
CRKBO