In the spotlight: Teamstar

Home /  Blog

In the spotlight: Teamstar – de next level van een High Perfomance Team

Wil jij teams begeleiden naar een volgende stap in hun ontwikkeling? Leer dan te werken met het Teamstar model, de Teamstar scan en het Teamstar Ontwikkelspel en stap in de Teamstar Community. De eerste Train-de-Teamstar professional training staat gepland in mei!


Teamstar methode

Ieder mens heeft bepaalde talenten en capaciteiten. Samenwerking is het bundelen van individuele krachten met als doel een resultaat te bereiken. Een resultaat dat omvangrijker is dan een persoon alleen ooit zou kunnen halen. De kracht van het samenwerken ligt juist in het op een lijn brengen van de mensen in een team en de teams in een organisatie met het oog op het volbrengen van de taak van de organisatie.

Teamstar heeft een eigen model ontwikkeld met de ingrediënten voor een goed functionerend All Star Dream team. Het Teamstar model toont de kracht van samenwerken op zes gebieden. Het Teamstar model is uitgewerkt aan de hand van verschillende onderzoeken, ervaringen, literatuur en de sport.

 

Het Teamstar model

Het Teamstar model biedt een helder overzicht van sterpunten waaraan een All Star Dream team moet voldoen om te bereiken waar het voor staat.

Teamstar


De Teamstar scan

Digitale vragenlijst en helder overzicht
Voordat je aan teamontwikkeling in je organisatie wilt gaan beginnen, wil je weten hoe je team ervoor staat. Ook als je als externe een team gaat begeleiden in zijn ontwikkeling is het van belang het uitgangspunt te kennen voordat je interventies toepast. Aan de hand van 46 stellingen die elk teamlid individueel, anoniem en digitaal beantwoordt, ontstaat er een overzicht van de krachten en ontwikkelpunten van het team dat uiteindelijk resulteert in een Teamstar typering.

‘De Teamstar scan is een daadkrachtig instrument waarbij we snel boven tafel hebben gekregen waar onze focus voor ontwikkeling op moest gaan liggen. Met name het geleverde maatwerk zorgde ervoor dat we ook exact antwoord kregen op de vragen die we hadden.’

– Frank Rengenhart, Head of Sales, MultiSafePay


Het Teamstar Ontwikkelspel

Het Teamstar Ontwikkelspel is een spel om samen met het team aan de groei van het team te werken. Met elkaar wordt op interactieve wijze onderzocht wat er beter kan en welke bronnen kunnen worden ingezet voor de verbetering.


Teamstar Community

Ben je manager, HR adviseur of teamcoach? Of andere professional die binnen organisaties werkt aan de performance en ontwikkeling van teams? Met het Teamstar model, scan en spel krijg jij een tool en een instrument om in te zetten bij de begeleiding van teams en organisaties.

Als lid van de Teamstar Community krijg je:

 • Start Train-de-Teamstar professional training van 6 dagen in 3 blokken, met oefenbijeenkomsten tussen de blokken
 • Mogelijkheid om Teamstar scans uit te zetten bij teams
 • Aantal gratis uit te zetten scans om tijdens de training mee te werken
 • Basispakket met Teamstar Ontwikkelspel en syllabus
 • Intervisiebijeenkomsten met andere Teamstar-professionals 2x per jaar
 • Inspiratiebijeenkomsten met verdieping op diverse thema’s per sterpunt 2x per jaar
 • Plek op de lijst van in te zetten professional voor vervolgtrajecten in teamontwikkeling
 • Een Teamstar logo om op je site of profiel te plaatsen

De eerste Train-de-Teamstar professional begint half mei 2022. Interesse? Kijk op www.teamstar.nl en vraag de brochure aan.

Waarom NLBA?
 • Geaccrediteerde opleidingen
 • Persoonlijke aandacht en maatwerk
 • Nederlandstalig, academisch onderwijs
 • Praktijkgerichte aanpak
 • Groot netwerk alumni
 • Internationale samenwerking
Bekijk opleidingsaanbod