Het Aha! moment met Bert Leppers

Home /  Blog

The Aha! moment.

Als alumnus van Netherlands Business Academy heb ik mogen ervaren dat de kracht van onze academie in de persoonlijke benadering ligt. In het creëren van een betrokken en vertrouwde omgeving. Een omgeving waarbinnen studenten naar een hoger niveau kunnen groeien. Dat ik nu deel uitmaak van het NLBA-team is een logisch gevolg daarvan.

Mijn naam is Bert Leppers en ik begeleid studenten tijdens consultatiebijeenkomsten en in de afstudeerfase van hun opleiding. Na 25 jaren te hebben gewerkt bij de Koninklijke Marechaussee, stapte ik over naar de Nationale Politie. Daar geef ik leiding aan teams bestaande uit zeer betrokken rechercheurs en experts die hét verschil willen maken voor onze samenleving.

Dat verschil wil ik ook maken binnen Netherlands Business Academy. Vanuit mijn passie voor kennisoverdracht wil ik een bijdrage leveren aan onze toekomstige generatie. Het begeleiden van professional master studenten is de manier waarop ik dat probeer waar te maken. Ik ben uiteraard erg trots op alle studenten die ik succesvol heb begeleid.

Passie heb ik ook voor duursporten, vooral hardlopen, mountainbiken en zwemmen. Dat laatste bij voorkeur in de Caribische Zee. Door mijn werk verhuisde ik elf keer, twee keer mocht ik gedurende een aantal jaren werken en wonen in het Caribisch Gebied. Dat ik daarom ook van Salsa dansen houd en lid ben van twee Braziliaanse sambabands zal niet verbazen. Soms verwart het mensen dat de geordende projectleider die men overdag tegenkomt, in de avonduren of in het weekend de losse percussionist is. Mede door mijn eigen studie bij onze academie begrijp ik mijzelf en anderen steeds beter. Wat uniek zijn we allemaal toch en samen veelal nog beter!

Toen ik naast mijn werk bij de politie eerst een rechtenstudente en daarna een student rechtsgeleerdheid succesvol begeleidde, ontdekte ik mijn sluimerende passie voor kennisoverdracht. Daarom nam ik contact op met onze rector Jan van Zwieten en deelde deze passie met hem. Het gevolg daarvan is dat ik nu al enkele jaren met veel plezier studenten van onze academie begeleid bij het maken van hun papers, portfolio, scriptie en/of thesis.

Mooie momenten zijn voor mij de Aha! momenten van de student. De momenten waarop zij een concept of theorie begrijpen en kunnen toepassen in hun eigen werksituatie of werkstuk. Soms gaan daar moeizame momenten aan vooraf. Juist op die momenten wil ik optimaal ondersteunen en begeleiden. Gaaf is het om te zien als dat samen met de student lukt.

Een student vergeleek dergelijke situaties met de film Karate Kid, waarbij een jongeman van zijn coach allemaal nutteloze handelingen moest uitvoeren. Bijvoorbeeld schilderen (verticale beweging) en boenen (draaiende beweging). Het Aha! moment kwam ook hier daarna. Een andere student vergeleek dit proces onlangs met de tentakels van de Octopus. Het gaat volgens deze student niet om losse onderdelen, maar een prachtig geheel aan het eind van onze opleiding kort-MBA.

Bij de kort-MBA op de City Campus Dordrecht komen studenten mij tegen tijdens de consultatie-bijeenkomsten. De passie die ik heb voor kennisoverdracht komt volledig tot haar recht binnen het team van Netherlands Business Academy. Daar ben ik dankbaar voor en graag blijf ik die passie inzetten voor nieuwe studenten. Studenten die de toekomstige ruggengraat zullen zijn van onze samenleving. Daar draait het wat mij betreft om, om de student die de toekomst heeft!

Waarom NLBA?
  • Geaccrediteerde opleidingen
  • Persoonlijke aandacht en maatwerk
  • Nederlandstalig, academisch onderwijs
  • Praktijkgerichte aanpak
  • Groot netwerk alumni
  • Internationale samenwerking
Bekijk opleidingsaanbod