HBO Bedrijfskunde (BBA)

Home /  HBO Opleidingen /  HBO Bedrijfskunde (BBA)

De flexibele opleiding HBO Bedrijfskunde.

De opleiding HBO Bedrijfskunde is bij uitstek geschikt voor middle managers die willen doorgroeien naar HBO-niveau of die verbreding in kennis zoeken naast een eerder behaald HBO-diploma in een andere richting.

Start Oktober/Maart Zelfstudie 10 uur per week
Plaats Utrecht, Dordrecht, Breda Investering € 5.250,-. p/j
Duur 4 jaar, 40 dagen p/j
  • Opleiding

  • Programma

  • Toelating

  • Praktisch

Over de HBO Bedrijfskunde

Waar voor bijna iedereen bij de start van de carrière de specifieke deskundigheid voorop staat, verandert dit in de loop van de jaren. De opleiding HBO Bedrijfskunde ondersteunt bij de overgang naar functies op een hoger bedrijfskundig management niveau waarbij nieuwe aspecten steeds belangrijker worden. Zo zijn er in toenemende mate managementverantwoordelijkheden en moet met een bredere blik naar de processen in het bedrijf worden gekeken. Ook worden vaardigheden als leiderschap, communicatie en vergadertechnieken een essentieel onderdeel van het functioneren. De opleiding HBO Bedrijfskunde geeft invulling aan deze ontwikkeling. De opleiding is bij uitstek geschikt voor middle managers die willen doorgroeien naar HBO-niveau of die verbreding in kennis zoeken naast een eerder behaald HBO-diploma in een andere richting.

Koppeling met de praktijk

Om jouw functioneren in de praktijk te concretiseren, staat in onze opleiding het begrip ‘beroepsproduct’ centraal. Beroepsproducten zijn goederen of diensten die een beroepsbeoefenaar levert aan een interne of externe afnemer, die voldoen aan vooraf gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot het product en/of het proces, en die direct of indirect toegevoegde waarde creëren. Tijdens de beroepspraktijkcomponent van de opleiding werk je aan deze beroepsproducten en het functioneren hiervan in de praktijk. De resultaten, in de vorm van praktijk- en werkverslagen, zelfbeoordeling- en reflectiedocumenten en de concrete beroepsproducten, worden verzameld en opgeslagen in jouw digitale portfolio. Deze beroepspraktijkvorming beslaat de helft van de studielast van de opleiding.

Functiegebieden

De beroepsproducten zijn in het opleidingsprofiel nader gespecificeerd. De opleiding HBO Bedrijfskunde richt zich in eerste instantie op het functiegebied management, terwijl men in het kader van de gewenste uitstroomrichting tijdens de beroepspraktijkvorming kan werken aan beroepsproducten van bijvoorbeeld de functiegebieden logistieke dienstverlening, marketing management, informatiemanagement, bedrijfseconomische dienstverlening en financieel administratieve dienstverlening.

Bij de meeste MBO- en HBO- opleidingen worden de studenten opgeleid voor een beroep in een bepaalde branche of sector. Onze opleiding HBO Bedrijfskunde is echter breed opgezet, waarbij de studenten worden opgeleid om te functioneren op midden en hoger niveau binnen elke willekeurige organisatie.

NVAO Accreditatie

De bachelor bedrijfskunde is NVAO-geaccrediteerd. Na de opleiding mag je de titel BBA voeren. Klik hier voor meer informatie over deze accreditatie en over het systeem van accreditaties in Nederland.

Jaar 1 Basisjaar
Modules:
• Inleiding Communicatie
• Inleiding Leiderschap
• Inleiding Personeelsmanagement
• Inleiding Recht
• Inleiding Management & Organisatie
• Inleiding Marketing
• Inleiding Financieel Management
• Inleiding Informatietechnologie

Jaar 2 Kopstudie HBO
Modules:
• Persoonlijkheidsanalyse
• Persoonlijke Effectiviteit
• Strategisch Management & Netwerkmanagement
• Management & Organisatie
• Management Control & Informatiemanagement
• Arbeidsrecht
• Personeelsmanagement
• Projectmanagement
• Integrale Kwaliteitszorg
• Logistiek
• Diploma kort HBO

Jaar 3 Kopstudie HBO
Modules:
• Marketing Management
• Consumentengedrag
• Management Accounting
• Financiële Verslaggeving
• Ondernemingsfinanciering
• Verandermanagement
• Conflictmanagement
• Administratieve Organisatie
• Informatiekunde

Jaar 4 Afstudeerjaar
• Leiderschap
• Mens & Gedrag
• Ondernemerschap
• Ondernemingsrecht
• Ethiek
• Methoden & Technieken
• Afstuderen

Vooropleiding en ervaring

Om tot onze HBO Bedrijfskunde opleiding te worden toegelaten, dien je te voldoen aan de formele toelatingsvoorwaarden. Je dient minimaal in het bezit te zijn van één de volgende diploma’s: HAVO, VWO, of MBO niveau 4.

Indien je niet aan de vooropleidingvereisten voldoet, maar wel de leeftijd van eenentwintig jaar hebt bereikt, kun je op basis van het intake assessment toelating verkrijgen tot de opleiding. Een intake assessment in de vorm van een zogenaamde verkorte EVC procedure maakt in principe altijd een onderdeel uit van de toelatingsprocedure voor onze opleiding HBO Bedrijfskunde; dit geldt ook indien je voldoet aan de reguliere toelatingsvoorwaarden. Indien je wel voldoet aan de toelatingseisen wordt op basis van het intake-assessment beoordeeld of je in aanmerking komt voor eventuele vrijstellingen. Vrijstellingen voor de opleiding worden vanaf 2008 uitsluitend verleend op basis van het intake-assessment of een vervolg assessment tijdens de opleiding.

Indien je niet voldoet aan de formele toelatingseisen en op basis van de resultaten van onze intake-assessment blijkt dat het volgen van onze opleiding HBO Bedrijfskunde weinig succesvol wordt geacht, kan toelating tot de opleiding worden geweigerd. In dat geval wordt wel een opleidingsadvies gegeven dat afgestemd is op jouw motivatie en capaciteiten.

Accreditatie en titel

De opleiding HBO Bedrijfskunde is NVAO-geaccrediteerd. Na succesvol afronden van deze opleiding, mag je de titel Bachelor of Business Administration (BBA) voeren.

Duur en studiebelasting

HBO Bedrijfskunde bestaat uit 40 contactdagen per jaar. Inclusief de collegeuren moet je rekenen op een studiebelasting van gemiddeld tien tot vijftien uur per week.

Start opleiding

De opleiding start 2 keer per jaar in maart en oktober.

Locaties

De opleiding HBO Bedrijfskunde wordt aangeboden in Dordrecht, Utrecht en Breda (onder voorbehoud van voldoende deelname per leslocatie).

Literatuur

Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlandse literatuur. Alle lessen worden verzorgd in de Nederlandse taal.

Kosten

De opleidingskosten bedragen € 5.250,- per jaar (exclusief lesmateriaal, reis- en verblijfskosten). In het collegegeld zit de vergoeding voor een tentamen en één hertentamen. Voor volgende hertentamens wordt € 105,- per hertentamen in rekening gebracht.

Neem voor meer informatie of een kostenspecificatie contact op met ons onderwijsbureau.

Levenlanglerenkrediet

Het ministerie van OC&W biedt met het Levenlanglerenkrediet de mogelijkheid te lenen voor aanvullende studies. Klik hier voor meer informatie.

Waarom NLBA?
  • Geaccrediteerde opleidingen
  • Persoonlijke aandacht en maatwerk
  • Nederlandstalig, academisch onderwijs
  • Praktijkgerichte aanpak
  • Groot netwerk alumni
  • Internationale samenwerking
Bekijk opleidingsaanbod
De erkende kwaliteit van NLBA
nvao-geaccrediteerde masteropleidingen
PIO
Dienst-uitvoering-onderwijs
CRKBO