Silver Badge – Verandermanagement

Home /  Silver /  Silver Badge – Verandermanagement

Verandermanagement


Omschrijving

De organisatie is het ‘speelveld’ waarop managers opereren. Eén van de meest essentiële aspecten van effectief management is het vermogen mensen in de organisatie te begrijpen en hun gedrag te voorspellen. Waarom? Managers sturen de activiteiten van anderen. Als het belangrijkste van managen dus is het werken met andere mensen, dan moeten managers een goed inzicht hebben in het menselijk handelen.

Het vakgebied van verandermanagement is ontwikkeld om ons beter te helpen het gedrag van individuen en groepen te begrijpen. Het wordt dan ook gedefinieerd als een systematische studie van het gedrag van mensen in organisaties. De basis hierbij ligt in de psychologie, sociologie, antropologie en andere sociale wetenschappen. Vanuit deze gebieden worden werknemers ‘performance factors’ voorspelt en verklaart. Voorbeelden hiervan zijn de productiviteit in een veranderende omgeving en het gedrag van mensen met betrekking tot ‘job satisfaction’ en de stijlen van change en leiderschap. Het onderzoek naar verandermanagement heeft ons veel inzicht gegeven hoe managers effectiever kunnen opereren als leiders en hoe de verschillende soorten werknemers kunnen worden gemotiveerd bij extreme veranderingsprocessen.

Verandermanagement is een tool van management dat managers inzicht geeft in en helpt bij het zoeken naar de optimale manier om de factor personeel te sturen in een tijd van grote veranderingen voor alle organisaties.

Inhoud

  • Beschrijven/identificeren van historische ontwikkelingen en de verschillende stromingen in denken die de basis vormen voor het vakgebied van verandermanagement
  • Beschrijven en typeren van de theorieën, modellen en concepten die de basis vormen voor het vakgebied van verandermanagement
  • Benoemen/beargumenteren van beïnvloeding van de eigen organisatie door de interne/externe omgeving en vaststelling van de aanleiding en verandernoodzaak. Karakteriseren/illustreren van de belangrijkste factoren van externe ontwikkelingen in deze tijd
  • Methodieken van veranderdiagnose en –modellen zoals Kotter, Lewin, Cozijnsen, Metselaar, Ten Have, Caluwe, Berenschot, Mc Kinsey, Quinn & Cameron e.d. gebruiken en daarin keuzes maken en adviseren
  • Het onderkennen en benoemen en kunnen voorspellen hoe cultuurverschillen tussen mensen kunnen leiden tot verschillen in gedrag binnen organisaties
  • Toepassen van verandermodellen en veranderstrategieën theorieën op het gebied van organisatieontwikkeling en (cultuur)verandermanagement. Vertalen/beschrijven van theorie naar de praktijk binnen iedere vorm van organisatie of afdeling van het eigen bedrijf
  • Kan adviesvaardigheden benoemen, beoordelen en bediscussiëren bij een veranderopdracht in de eigen organisatie
  • Benoemen/beschrijven wat medewerkers ‘verandermoe’ maakt en enkele methodieken en interventiestrategieën om weerstand bij personeel weg te nemen. Onderzoeken van de effectiviteit van organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten
  • Kunnen benoemen/beschrijven van effectief leiderschap en communicatie bij veranderprojecten

Opleidingsprestatie

Duur: 4 college dagen

SBU: 168 studiebelasting uren

ECTS: 6 studiepunten

Toetsing: Groepspresentatie, schriftelijke essay & onderzoekspaper


Verifieer een badge

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors