Silver Badge – Projectmanagement

Home /  Silver /  Silver Badge – Projectmanagement

Projectmanagement


Omschrijving

Projectmanagement is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtig en effectief managementinstrument. De module Projectmanagement heeft als doel om onze deelnemers op te leiden in methoden en technieken om projecten doelgericht, doeltreffend en doelmatig te kunnen besturen. De deelnemers worden getraind voor het leiden en sturen van zowel algemene bedrijfskundige projecten als ICT- projecten. ICT-trajecten zijn doorgaans complex, kostbaar en grijpen diep in op de bedrijfsprocessen binnen de organisatie. In een organisatie krijgen deze trajecten vorm in meerdere projecten die tegelijkertijd worden gerealiseerd. Met behulp van een projectenportfolio, waarbij projecten onderling op elkaar worden afgestemd, blijkt het mogelijk om op een effectieve manier de strategische IT-doelstellingen te verwezenlijken.

In deze module wordt vanuit de bedrijfsstrategie een relatie gelegd naar programma- en projectmanagement. De besturing en inrichting van de processen binnen project- en programma- management worden besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan financiële- en culturele aspecten bij het managen van projecten en programma’s.

Naast het diepgaand kunnen hanteren van diverse methodieken voor project-, programma- en portfoliomanagement, wordt ook aandacht besteed aan de eigen mogelijkheden tot het managen van teams en het veranderen en beïnvloeden van de omgeving in aansluiting op de andere (overeenkomende, denk aan zelfmanagement) modulen; een methode alleen doet het immers niet, de project- en programmamanagers brengen het traject tot leven. Vandaar dat ook aandacht wordt geschonken aan vaardigheden en attitude naast verbreding en verdieping van kennis.

Inhoud

  • Algemeen projectmanagement volgens diverse methodieken kennen, daarin keuzes maken en toepassen.
  • Het in kaart kunnen brengen van de projectomgeving (stakeholderanalyse/belangen) en daartoe effectief communiceren.
  • Het kunnen vaststellen van de kritieke succesfactoren van een project en kunnen sturen op deze factoren.
  • Het effectief kunnen benoemen van projectrisico’s en daartoe geschikte maatregelen nemen en uitvoeren.
  • Programma’s kunnen ontwerpen en uitvoeren.
  • Een portfolio kunnen ontwerpen op basis van de strategie, de projecten selecteren, balanceren en prioriteren.
  • In staat zijn tot reflecteren en van daaruit verder professionaliseren.

Opleidingsprestatie

Duur: 3 college dagen

SBU: 128 studiebelasting uren

ECTS: 4 studiepunten

Toetsing: Individuele presentatie & Paper


Verifieer een badge

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors