Silver Badge – Fiscaal Concernrecht

Home /  Silver /  Silver Badge – Fiscaal Concernrecht

Fiscaal Concernrecht


Omschrijving

Van de controller mag worden verwacht dat deze bekend is met de belangrijkste juridisch aspecten van de onderneming. Ook mag worden verwacht dat zij bekend zijn met juridische aspecten van de bedrijfsvoering, knelpunten op dat vlak kunnen signaleren en weten welke deskundigheid op welk moment nodig is. Belastingheffing heeft voor ondernemingen een grote impact op de bedrijfsvoering. Grote, internationaal opererende bedrijven hebben te maken met fiscale aspecten van concernverhoudingen (zoals ‘intercompany-profits’ en ‘tax-allocation’) en internationale aspecten van belastingheffing. Ondernemingsrecht richt zich op het verwerven van kennis van en inzicht in de structuur en zeggenschapsverhoudingen binnen vennootschappen. Belangrijk daarbij is de verhouding tussen enerzijds de toedeling van bevoegdheden binnen de vennootschap en anderzijds de aansprakelijkheid jegens derden, zoals deze in wetgeving is neergelegd en in de rechtspraak wordt toegepast.

Bovendien wordt beoogd kennis van en inzicht in de beslechting van geschillen tussen de verschillende vennootschapsorganen en tussen de vennootschap en derden te verwerven. Als laatste is het van belang dat enig inzicht wordt verworven in de internationale, vooral “Europese”, context waarbinnen het Nederlandse ondernemingsrecht zich ontwikkelt.

Inhoud

  • Kennis en inzicht verwerven in concernbegrip en het concernrecht
  • Kennis en inzicht verwerven in het wettelijk systeem en het begrippenstelsel van het concern
  • Management adviseren omtrent vraagstukken van het concernrecht
  • Aansprakelijkheidsvormen en –gevolgen binnen het concernverband
  • Concern rechterlijke aspecten van de kapitaal- en vermogensbescherming

Opleidingsprestatie

Duur: 3 college dagen

SBU: 112 studiebelasting uren

ECTS: 4 studiepunten

Toetsing: Paper


Verifieer een badge

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors