Silver Badge – Externe Verslaggeving

Home /  Silver /  Silver Badge – Externe Verslaggeving

Externe verslaggeving


Omschrijving

Externe verslaggeving blijft een belangrijke activiteit voor de controller. Het soort controller is bepalend voor de mate waarin hij of zij met dit vakgebied in aanraking komt. Voor concern- of groepscontrollers vormt externe verslaggeving een belangrijk deel van hun functiegebied, voor business-unit controllers geldt dit in mindere mate. De veranderende regelgeving op het gebied van de externe verslaggeving – denk aan IFRS – en de implicaties daarvan voor de jaarrekening zijn en blijven een uitdaging voor de hedendaagse controller. De controller moet de vaardigheid bezitten achter de cijfers te kijken. Daarvoor is kennis van externe verslaggeving in de basis onontbeerlijk. De hedendaagse controller kan financiële overzichten analyseren en beoordelen en bezit het vermogen om daar kritische vragen bij te stellen.

Naast de inhoudelijke kennis van de verslaggeving is het van belang een jaarrekening en jaarverslag te kunnen beoordelen. Het kunnen destilleren van relevante kengetallen en het kunnen interpreteren van de uitkomsten daarvan is tevens een belangrijk onderdeel van deze module.

Inhoud

  • Theorievorming en de algemene grondslagen van externe verslaggeving
  • De hoofdlijnen van nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving
  • Balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht lezen, interpreteren en analyseren aan de hand van kengetallen
  • Belangrijkste posten van de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht analyseren vanuit het perspectief van de externe verslaggeving en in de context van IFRS
  • De hoofdpunten van de consolidatietechniek en een eenvoudige consolidatie opstellen
  • Fiscale aspecten van bedrijfseconomische externe verslaggeving
  • Problematiek van de vreemde valutaverwerking in de balans en winst- en verliesrekening
  • Uitleg geven over verslaggevingsaspecten

Opleidingsprestatie

Duur: 3 college dagen

SBU: 112 studiebelasting uren

ECTS: 4 studiepunten

Toetsing: Praktijk opdracht, presentatie & paper


Verifieer een badge

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors