Silver Badge – Corporate Finance

Home /  Silver /  Silver Badge – Corporate Finance

Corporate finance


Omschrijving

Een controller stelt het management in staat om de organisatie te besturen en te beheersen. De CFO is lid van het managementteam van een organisatie en daarbij bewaakt hij de realisatie van de strategie, brengt risico’s in kaart en adviseert omtrent de weg die moet leiden tot een beheerste uitvoering. Hij maakt hierbij gebruik van financiële en niet-financiële instrumenten.

Na het volgen van deze module is de controller in staat om de ondernemingsleiding op adequate wijze te ondersteunen bij het nemen van beslissingen, waaraan financiële consequenties zijn verbonden. Tevens is hij in staat om complexe financieringsvraagstukken in de brede context van de bedrijfsvoering aan te pakken en daarover te adviseren. Daartoe behoort ook het kunnen uitvoeren van financiële scenarioanalyses. Veelal zal informatie onvolledig en/of niet tijdig zijn. Voor zover dit van toepassing is wordt van de controller verwacht dat hij of zij zelfstandig kan komen tot een afgewogen oordeel. Het oordeel moet zodanig zijn dat daaruit blijkt dat alle relevante informatie is meegenomen, inclusief de mogelijke risico’s die onvolledige informatie heeft op de uiteindelijke beslissing. Hierbij zal eigen interpretatie plaats vinden, gebaseerd op aanwezige informatie maar ook op basis van ervaring, kennis en persoonlijk inzicht.

De controller is in staat om informatie, adviezen en conclusies op een juiste manier te communiceren met het management. Het is de rol van de controller om vanuit zijn/haar financiële discipline de manager te ondersteunen bij deze beslissingen. Daarbij komt het aan op kennis en overtuigingskracht. Die overtuigingskracht wordt enerzijds gevoed door de kennis van en inzicht in het vakgebied, anderzijds door de wijze waarop de financiële adviezen worden gebracht.

Inhoud

  • Het verkrijgen van kennis en inzicht in verschillende stromingen in denken die de basis vormen voor het vakgebied van financiering en cashmanagement
  • Wat zijn de mogelijkheden om financiële cijfers in te zetten bij de besturing van de organisatie?
  • Hoe wordt een organisatie beïnvloed door haar omgeving? Welke risico’s brengt dit met zich mee voor de financiering en cashmanagement van de organisatie?
  • Wat is de invloed van de globalisering van de economie op het financiële proces in de organisatie?
  • De student maakt zich de verschillende methodieken van financiering en cashmanagement eigen
  • Studenten maken zich modellen en theorieën op het gebied van financiering en cashmanagement eigen. Hierbij kunnen zij de abstracte theorie vertalen naar de praktijk binnen iedere vorm van organisatie of afdeling
  • Het aanleren van adviesvaardigheden naast het diagnosticeren binnen een organisatie
  • De student ontdekt waarom het wezenlijk is voor organisaties om een goed risicobeheer rond financiering en cashmanagement te hebben. Hierbij vooral het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste factoren van ontwikkelingen in deze tijd.
  • De student onderkent wat de relatie is tussen financiering en cashmanagement enerzijds en risico’s anderzijds.
  • Het zelfstandig kunnen onderzoeken en opstellen van financiële scenario’s en investeringsbeslissingen.

Opleidingsprestatie

Duur: 3 college dagen

SBU: 112 studiebelasting uren

ECTS: 4 studiepunten

Toetsing: Presentatie, Intervisie & Paper


Verifieer een badge

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors