Diamond Badge – MBA Projectmanagement

Home /  Diamond /  Diamond Badge – MBA Projectmanagement

Master Projectmanagement


Omschrijving

Complexe en steeds snellere veranderingen binnen organisaties versterken de vraag naar hoog gekwalificeerde projectmanagers die een duidelijke bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen. Als manager heeft u de eindverantwoordelijkheid over grote projecten, waarbij een veelheid aan (bedrijfskundige) aspecten een rol spelen.

Om succesvol te -blijven- opereren, zijn organisaties (zowel profit als non-profit) gedwongen om adequaat op ontwikkelingen te anticiperen en in te spelen. Gevestigde managementstructuren en -systemen zijn meestal ontoereikend om succesvol te handelen. Deze manier van werken loopt volgens min of meer vaste patronen: vergaderschema’s, rapportagelijnen, procedures en instructies. Bij het inspelen op actuele ontwikkelingen wordt er doorgaans om een concreet uniek resultaat gevraagd dat in beperkte tijd met gelimiteerde middelen in teamverband moet worden bereikt. Gevolg is dat deze vraagstukken met een grote mate van improvisatie worden aangepakt. Men begint aan de klus; met veel energie, ambitie en enthousiasme, maar zonder concrete doelstelling, tijdsplanning en financiële middelen. Frustratie alom is het gevolg. En dat is jammer, want met de keuze voor een projectmatige aanpak kan veel ellende voorkomen worden.

Zelfs uitdagingen die als project worden gestart, leiden vaak niet tot het gewenste resultaat, ondanks alle energie die men er in steekt. Budgetten worden overschreden en planningen worden niet gehaald of de kwaliteit van het resultaat laat te wensen over. Er is dan ook een duidelijke tendens te zien naar een vraag om professionele projectmanagers die in staat zijn om projecten of programma’s –in de vorm van ‘multi projectmanagement’– tot een succesvol einde te brengen en te laten aansluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie. Dit vraagt om managers die zijn getraind in de toepassing van methoden en technieken om projecten doelgericht, doeltreffend en doelmatig te kunnen besturen. Daarbij ervaart de student dat projectmanagement meer is dan een gereedschapskist vol methoden en technieken.

Inhoud

Kick-off
• Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
• Module Schriftelijke Communicatie & Methode en Technieken van onderzoek

Blok 1: 
• Module Projectmanagement
• Module Organisational Structure & HRM
• Module Projecten & Finance
• Module Prince

Blok 2: 
• Module Strategie & Beleid
• Module Management Control & Information Systems

Blok 3: 
• Module Verandermanagement
• Module Leadership
• Module Ethiek

Blok 4: Thesis
• Module Master Thesis Schrijven

Opleidingsprestatie

Duur: 39 college dagen

SBU: 1820 studiebelasting uren

ECTS: 65 studiepunten

Toetsing: Papers, opdrachten & Thesis


Verifieer een badge

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors