Diamond Badge – Master Mediation

Home /  Diamond /  Diamond Badge – Master Mediation

Master Mediation


Omschrijving

We bieden met de Master Mediation een integrale benadering van Mediation. Hierbij wordt het theoretische kader gekoppeld aan de praktijk. Door het introduceren van de systeembenadering in mediation, wordt de rol van de mediator scherp vormgegeven. De opleiding stijgt daarmee ver uit boven het aanleren van vaardigheden.

De mens in conflict wordt beschouwd in relatie tot zijn omgeving in brede zin. De mediator leert interventies toe te passen die gericht zijn op procesbegeleiding zonder inhoudelijke advisering. Daarbij is het nadrukkelijk de taak van de mediator om ervoor te zorgen dat de mensen goed geïnformeerd zijn en doordrongen van de consequenties van hun keuzes en oplossingen. Om dit te kunnen bereiken wordt er in deze masteropleiding in mediation van uitgegaan dat de mediator bereid en in staat is om te reflecteren op de eigen achtergrond en persoonlijke ervaringen.

Het vakgebied vraagt om toepassing van kennis en vaardigheden in de praktijk. De opleiding reikt nieuwe kennis en vaardigheden aan om als mediator verder te ontwikkelen. Daarnaast stelt het belang van de specialisaties nieuwe en andere eisen aan mediators. Bovendien vraagt het uitvoeren van een mediation in de nader te definiëren specialisatie ook om een aanpassing in de te hanteren stijl. Door het intensief combineren van kennis en vaardigheden kunnen de verschillende stijlen grondiger worden aangeleerd en aangescherpt. Dit komt de kwaliteit van mediators en mediation ten goede.

 

Inhoud

Kick-off
• Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
• Module Schriftelijke Communicatie
• POP herziening, begeleiding en coaching

NMI Registratiemodule:

• Basisopleiding Mediation
• Verdiepingstheorie, Juridische zaken en Ethiek
• Assessmentblok

Praktijklijn

Systeembenadering in mediation

Psychologie voor mediators

Specialisatie (keuze uit):

• Werk, ziekte en exit
• Familiemediator

Capita selecta

• Persoonlijkheidsanalyse
• Diversiteit
• Internationale ontwikkelingen

Thesis
• Module Master Thesis Schrijven

 

Opleidingsprestatie

Duur: 43 college dagen

SBU: 1876 studiebelasting uren

ECTS: 67 studiepunten

Toetsing: Papers, opdrachten & Thesis


Verifieer een badge

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors