Welke elementen van leiderschap zitten er in jouw functie? Deel 1.

Home /  Blog

Leiderschap

Bij leiderschap denken we altijd aan de grote namen. Onze politieke leiders, thought leaders, de leiders in de zakenwereld etc. Maar leiderschap zien we op alle niveaus. Dit heeft dan ook geleid tot een opleving van de interesse voor het begrip leadership. Er zijn veel definities over leiderschap. In de basis is iedereen het er wel over eens dat het in ieder geval gaat over;

“het meekrijgen van mensen om het doel van de leider te realiseren”

Er is daarbij een enorme variëteit aan aanvullingen. Naar mijn beleving is er echter niet één zuiver. Er zijn toevoegingen op twee gebieden. De eerste is de rol van leiderschap ten opzichte van de overige leidinggevende of organiserende rollen. Hierbij gaan de toevoegingen steeds over andere begrippen op dit gebied. De tweede groep betreft een normatief karakter. Wat is goed leiderschap? Ik zie dit in de praktijk ook terug. Mensen definiëren goed of slecht vaak op basis van hun persoonlijk normenkader. Wie is een betere leider, Obama of Poetin? Velen in het westen kwalificeren Obama als (veel) beter. Dit omdat Poetin naar hun mening onvoldoende democratisch en integer is. De Russen zien dit in de meerderheid andersom. Obama is voor hun de verpersoonlijking van machtspolitiek en beïnvloeding waar Poetin hun als staat weer gezicht geeft. Op basis van de gegeven definitie zijn deze standpunten niet relevant. Waar het om gaat is of zij als leider de mensen kunnen meekrijgen om hun doelen te halen. De manier waarop maakt daarbij niet uit.

In deze bijdrage zal ik dan ook ingaan op de rollen van het aansturen van mensen. Je kunt op basis daarvan dan bepalen of je succesvol bent in het stuk leiderschap wat op jou van toepassing is.

Rollen in leidinggeven

Door de jaren heen is het begrip ‘management’ sterk geëvolueerd. Hierdoor is er ook veel begripsvervuiling gekomen ten aanzien van begrippen als management en leadership. Het volgende model kan helpen om te komen tot duidelijke definities:

Afbeelding: Mentally Fit 2017

De basis is de visie die wordt gebracht vanuit de leader. Deze zorgt voor inspiratie en motivatie. Voor de mensen die hem of haar moeten volgen geeft dit invulling aan de “Where” en “Why”, waar gaan we heen en waarom doe ik dit? Deze invulling zorgt voor bevlogenheid en betrokkenheid.
De manager zorgt voor alle randvoorwaarden, de procedures, de kaders, het frame. De manager zorgt ervoor dat men in staat is de doelen te gaan halen door een goede organisatie.
De trainer is ervoor verantwoordelijk dat het niveau van de medewerkers goed is, dat competenties (kennis en vaardigheden) worden bijgebracht.
De coach zet de mensen aan tot actie. Hij/zij laat de mensen het beste uit zichzelf halen. Waar de trainer dus kennis en vaardigheden toevoegt (‘outside-in’), laat de coach de persoon deze daadwerkelijk gebruiken (‘inside-out’).

Iedere manager heeft al deze rollen in zijn of haar taken. We verwachten dat er wordt meegedacht over visie en beleid, dat alles goed is georganiseerd, dat medewerkers worden begeleid en geïnstrueerd en dat ze worden gemotiveerd tot actie. Het splitsen van deze taakelementen is belangrijk om te zien waar je goed in bent en wat verder moet worden ontwikkeld. Belangrijk hierbij is het besef dat de taken die gaan over het inspireren en motiveren van mensen (leader en coach) een onlosmakelijk deel zijn van de functie van leidinggevende en we deze dus in de kern niet kunnen outsourcen.

Auteur

Prof Jan van Zwieten (57) studeerde economie aan de Koninklijke Militaire Academie en voltooide zijn accountantsstudie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast een succesvolle carrière als DGA van een aantal bedrijven heeft hij dit altijd gecombineerd met diverse rollen in het onderwijs. Momenteel is hij naast zijn functie als rector van de Netherlands Business Academy nog steeds actief als hoogleraar leadership.

Volgende keer, in blog 2 van ‘Welke elementen van leiderschap zitten er in jouw functie?’ bespreken we de niveaus van leadership.

Waarom NLBA?
  • Geaccrediteerde opleidingen
  • Persoonlijke aandacht en maatwerk
  • Nederlandstalig, academisch onderwijs
  • Praktijkgerichte aanpak
  • Groot netwerk alumni
  • Internationale samenwerking
Bekijk opleidingsaanbod

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.