Studielening DUO | Netherlands Business Academy
   

Studielening DUO

Overweegt u om een opleiding te gaan volgen, maar worden uw kosten niet vergoed door uw werkgever of een instantie? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden geld lenen bij het ministerie van OC&W, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om het lesgeld te betalen. Dit gaat om het levenlanglerenkrediet.

Hoeveel kunt u lenen?

U kunt per jaar het bedrag lenen dat u aan collegegeld of lesgeld moet betalen. Het maximum bedraagt €10.030,20 per jaar voor hbo en universiteit. Indien dit bedrag hoger is dan €2.006,- (hbo en universiteit) moet u een verklaring van de onderwijsinstelling meesturen. Uit die verklaring moet blijken hoeveel het collegegeld of lesgeld bedraagt.

U kunt krediet krijgen voor de duur van de opleiding. Het krediet wordt aan het einde van elke maand uitbetaald. Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van het collegegeld of lesgeld dat u moet betalen (maandelijks 1/12e deel).

Terugbetaling

Als uw recht op het krediet stopt, begint u in het daaropvolgende jaar met terugbetalen. Wanneer de aflossing precies start, hangt af van de uitschrijfdatum bij uw opleiding.

U heeft 15 jaar de tijd om de lening af te lossen, inclusief de rente. De rente staat telkens voor 5 jaar vast. Hoeveel u per maand moet terug betalen is afhankelijk van uw inkomen.

Aanvragen

U kunt krediet aanvragen vanaf juni 2017 door in te loggen bij Mijn DUO. De regeling zal ingaan op 1 september 2017 (voor hbo & universiteit).

Voorwaarden:

U moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • U doet een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit. Of u doet een voltijdse bol-opleiding aan het mbo. Het moet gaan om een wettelijk erkende opleiding in Nederland.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Of u bent een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heeft u een andere verblijfsvergunning? Vul dan het nationaliteitenschema in om te zien of u het krediet kunt krijgen. Komt u uit een EU/EER-land of Zwitserland? Ook dan komt u in aanmerking.
  • U heeft geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.
  • U bent 30 jaar of ouder. Bent u jonger dan 30? Dan kunt u het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:
    1. U heeft een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
    2. U gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.
  • Op het moment dat het krediet ingaat, bent u jonger dan 55 jaar.
  • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld uw werkgever of ouders.  Wordt het collegegeld of lesgeld gedeeltelijk voor u betaald? Dan kunt u levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

Voor meer informatie zie de website van het ministrerie van OC&W, DUO Levenlanglerenkrediet.

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.