STAP-Budget

Home /  STAP-Budget

STAP-erkende opleider

Netherlands Business Academy is een STAP-erkende opleider. Hierdoor is het persoonlijke STAP-budget op al onze opleidingen en trainingsproducten aan te vragen. Deze producten zijn voorwaardelijk aan te vragen onder voorbehoud van goedkeuring van het STAP-budget. Heb je vragen over het STAP-budget of hoe deze te gebruiken? Het onderwijsbureau staat voor je klaar via 076-8200505.*

Met het STAP-budget kun je vanaf 1 maart 2022 tot €1000,- opleidingsbudget per jaar ontvangen. Om je zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden zetten we de belangrijkste informatie op een rij. Ook de informatie voor 2023 is reeds bekend gemaakt en te vinden op deze pagina.

 • STAP-Budget

 • Waarvoor te gebruiken?

 • STAP aanvragen

 • Voorwaarden

STAP-budget

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De subsidie is dan ook bedoeld voor werkenden of werkzoekenden die zichzelf verder willen ontwikkelen. Je kan dit budget gebruiken om een training, cursus of opleiding te volgen. Hierdoor wil de overheid bijdragen aan baanbehoud en/of een nieuwe baan vinden.

Vervanging fiscale aftrek opleidingskosten

Tot 1 januari 2022 waren opleidingskosten fiscaal aftrekbaar. Nu deze regeling is komen te vervallen is het STAP-budget in het leven geroepen. Het doel van deze wijziging is dat er meer gebruik wordt gemaakt van het budget dat de overheid beschikbaar stelt voor scholing, waar met de fiscale aftrek te weinig gebruik van werd gemaakt. Kortom STAP maakt het toegankelijker om je positie op de arbeidsmarkt te verstevigen door middel van scholing. Ook kan het budget ingezet worden voor omscholing.

Voor wie is STAP-budget?

Iedereen kan tot maximaal €1000,- per jaar (incl. BTW) aan opleidingsbudget aanvragen. De opleider moet echter toegelaten worden tot de lijst met goedgekeurde opleiders om het STAP-budget toegekend te krijgen. Netherlands Business Academy is een erkende STAP-opleider en staat in het STAP-scholingsregister van DUO.

Aanvraagtijdvakken en subsidieplafonds 2023

 • 28-02-2023* t/m 30-4-2023 – aanvragen voor een opleiding die tussen 1 april en 31 juli
 • 1-5-2023 t/m 2-7-2023 – aanvragen voor een opleiding die start tussen 1 juni en 30 september
 • 3-7-2023 t/m 3-9-2023 – aanvragen voor een opleiding die start tussen 1 augustus en 30 november
 • 4-9-2023 t/m 31-10-2023 – aanvragen voor een opleiding die start tussen 1 oktober en 31 januari 2024
 • 1-11-2023 t/m 31-12-2023 – aanvragen voor een opleiding die start tussen 1 februari 2024 en 31 mei 2024

Opleiding producten met STAP-budget

Onderstaand zie je een overzicht van de opleidingsproducten waar je jouw STAP-budget voor kan gebruiken. Je hebt recht op maximaal €1000,- STAP-budget per jaar. Dit kan voor sommige Masterclasses en trainingen betekenen dat je nagenoeg gratis kan inschrijven!

Na goedkeuring van je budget (zie tabblad STAP aanvragen voor meer informatie) zal NLBA de betaling in orde maken met het UWV. Eventuele meerprijs boven de €1000,- opleidingskosten worden apart aan jou als student, of aan je werkgever, gefactureerd

Wil je meer informatie over de verschillende opleidingsproducten kun je de brochure raadplegen of onze informatiesessie/proefcollege bijwonen.

Masteropleidingen

• Master Finance & Control
• MBA
• MBA Schoolleiders
• MBA Culture, Heritage & Citizenship

* Bij de start van STAP per 1 maart a.s. kan éénmalig subsidie worden aangevraagd voor een meerjarige opleiding. In 2022 wordt door SZW, DUO en UWV bekeken of en hoe subsidie kan worden aangevraagd voor meerjarige opleidingen. Omdat nu nog niet bekend is hoe met meerjarige opleidingen zal worden omgegaan, kunnen er aan de de aanmelding voor de opleiding en STAP-budget toekenning in 2022 geen rechten worden ontleend voor 2023-2024.

Post HBO & kort programma’s

• Kort MBA
• Kort Master Investing
• Kort MFC
• Kort Master Leadership & Vitality
• Post HBO Financial Controller
• Post HBO Sales controller
• Post HBO Strategic Leadership & Change

Masterclasses

• Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
• Persoonlijk Leiderschap – Innerlijke balans in beeld
• Vitality
• Leadership
• Projectmanagement
• Strategische Marketing
• Ethiek
• Verandermanagement
• Finance & Management Control

Financiële modules (financiële achtergrond noodzakelijk)
• Fiscaal Concernrecht
• Externe verslaggeving
• Bestuurlijke Informatievoorziening & Administratieve Organisatie
• Management Accounting & Control

Trainingen

Alle NLBA trainingen zijn aan te vragen met het STAP-budget.

Bekijk hier een overzicht van al onze opleidingen en hun inhoud.

Aanvraagprocedure

Vanaf 10:00 uur is het STAP portaal officieel geopend op de vastgestelde data. Om jou als student zoveel mogelijk te ontzorgen hebben we een eenvoudige handleiding gemaakt die je hier kan inzien. De eerste stap om in aanmerking te komen is het inschrijven bij de opleider voor jouw gekozen opleiding, Masterclass of training. We bieden je de mogelijkheid de inschrijving voorwaardelijk te maken tot jouw STAP-budget is goedgekeurd, je zit dus nergens aan vast!

Wanneer vraag ik het aan?

Het UWV stelt enkele voorwaarden aan het startmoment van de opleiding, training of cursus. Het is belangrijk dat je voldoet aan de volgende  voorwaarden:

 • De scholing mag nog niet gestart zijn;
 • De gekozen opleiding, Masterclass of training start minimaal 4 weken, maar niet later dan 3 maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak waarin je de aanvraag van het STAP-budget hebt ingediend.

Kies je dus voor een opleiding product dat verder in de toekomst ligt wacht je nog even met je aanvraag. Je kan je aanmelding voor de opleiding alvast in orde maken om te zorgen dat er een plekje voor je gereserveerd wordt. Wij helpen je herinneren wanneer het tijd is om je STAP aanvraag te doen. Zorg dat je zo snel mogelijk je aanvraag indient binnen het tijdvak want op=op!

 • 28-02-2023* t/m 30-4-2023 – aanvragen voor een opleiding die tussen 1 april en 31 juli
 • 1-5-2023 t/m 2-7-2023 – aanvragen voor een opleiding die start tussen 1 juni en 30 september
 • 3-7-2023 t/m 3-9-2023 – aanvragen voor een opleiding die start tussen 1 augustus en 30 november
 • 4-9-2023 t/m 31-10-2023 – aanvragen voor een opleiding die start tussen 1 oktober en 31 januari 2024
 • 1-11-2023 t/m 31-12-2023 – aanvragen voor een opleiding die start tussen 1 februari 2024 en 31 mei 2024

Wat heb ik nodig?

Zodra je jouw inschrijving bij NLBA hebt gedaan ontvang je binnen enkele werkdagen het STAP-aanmeldingsbewijs van ons. Om bij het UWV je aanvraag in te kunnen dien je deze te uploaden via het STAP-portal. Je hebt de volgende zaken nodig:

 • DigiD
 • Aanmeldbewijs vanuit Netherlands Business Academy
 • Je BSN

Let goed op in welk STAP tijdvak je jouw aanvraag mag doen. We adviseren je de startdatum in je agenda te noteren want op = op!

Hoe nu verder?

Als jouw aanvraag goedgekeurd is zal NLBA de factuur voor jouw opleiding naar het UWV sturen waarna de toegekende subsidie (maximaal €1000,-)  rechtstreeks naar ons wordt overgemaakt. Is het door jou gekozen opleiding product duurder dan de toegekende subsidie of zijn er aanvullende kosten die niet onder de subsidie vallen? Je ontvangt dan van ons een restant factuur voor het verschil.

UWV

Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie omtrent het STAP-budget op het website van het UWV.

Highlights

De belangrijkste voorwaarden voor het STAP-budget op een rij. Je hebt recht op STAP-budget indien je:

 • Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent;
 • EU-burger of partner van een EU-burger bent;
 • Ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (in een periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voor de dag dat je een aanvraag doet);
 • Dit jaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is;
 • Voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

Voorwaarden aanvraag

De gekozen opleiding, Masterclass of training start minimaal 4 weken na aanvang van het tijdvak, maar niet later dan 3 maanden na de sluiting van het tijdvak waarin je de aanvraag van het STAP-budget hebt ingediend. Wil je een opleiding of Masterclass volgen in het najaar kan je de inschrijving al voorwaardelijk indienen. Je ontvangt een melding van ons zodra je het STAP-budget kan aanvragen. Mocht het STAP-budget niet worden toegekend kan je de inschrijving kosteloos annuleren.

 

*De informatie op deze pagina is met veel zorg samengesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.