STAP-Budget

Home /  STAP-Budget

STAP-erkende opleider

Netherlands Business Academy is een STAP-erkende opleider die voldoet aan de OCW-erkenning waardoor STAP dit gehele jaar nog mogelijk is. Helaas is op 15 november 2023 het laatste STAP-aanvraag moment geweest waarna de overheid besloten heeft deze subsidie te stoppen. Vanaf heden is het dan ook niet meer mogelijk om onze opleidingen en/of trainingen met het STAP-budget aan te vragen. Mocht u vragen hebben over deze wijziging kunt u contact opnemen met 076-8200505 of info@nlba.nl.

  • STAP-Budget

  • Voorwaarden

**Let op: het STAP-budget is per 1 januari 2024 stopgezet**

STAP-budget

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De subsidie is dan ook bedoeld voor werkenden of werkzoekenden die zichzelf verder willen ontwikkelen. Je kan dit budget gebruiken om een training, cursus of opleiding te volgen. Hierdoor wil de overheid bijdragen aan baanbehoud en/of een nieuwe baan vinden.

Vervanging fiscale aftrek opleidingskosten

Tot 1 januari 2022 waren opleidingskosten fiscaal aftrekbaar. Toen deze regeling kwam te vervallen is het STAP-budget in het leven geroepen. Het doel van deze wijziging was dat er meer gebruik wordt gemaakt van het budget dat de overheid beschikbaar stelt voor scholing, waar met de fiscale aftrek te weinig gebruik van werd gemaakt. Kortom STAP maakt het toegankelijker om je positie op de arbeidsmarkt te verstevigen door middel van scholing. Ook kan het budget ingezet worden voor omscholing. Helaas heeft de overheid als bezuinigingsmaatregel besloten ook deze regeling per 1 januari 2024 te stoppen. Het laatste aanvraagmoment heeft op 15 november 2023 plaatsgevonden.

Voor wie was het STAP-budget?

Iedereen kon tot maximaal €1000,- per jaar (incl. BTW) aan opleidingsbudget aanvragen. De opleider moest echter toegelaten worden tot de lijst met goedgekeurde opleiders om het STAP-budget toegekend te krijgen. Netherlands Business Academy is een erkende STAP-opleider en staat in het STAP-scholingsregister van DUO.

Aanvraagtijdvakken en subsidieplafonds 2023

Helaas is in de zomer 2023 bekend gemaakt dat het STAP-budget niet zal terugkeren in 2024. De laatste aanvraagmogelijkheden zijn daarnaast aan banden gelegd qua opleidingsaanbod. Mocht je vragen hebben over deze wijziging kun je contact met ons opnemen via 076-8200505.

**Let op: het STAP-budget is per 1 januari 2024 stopgezet**

UWV

Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie omtrent het STAP-budget op het website van het UWV. Het STAP-budget is voor 2024 niet meer aan te vragen.

Highlights

De belangrijkste voorwaarden voor het STAP-budget op een rij. Je hebt recht op STAP-budget indien je:

  • Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent;
  • EU-burger of partner van een EU-burger bent;
  • Ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (in een periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voor de dag dat je een aanvraag doet);
  • Dit jaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is;
  • Voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

Voorwaarden aanvraag

De gekozen opleiding of Masterclass start minimaal 4 weken na aanvang van het tijdvak, maar niet later dan 3 maanden na de sluiting van het tijdvak waarin je de aanvraag van het STAP-budget hebt ingediend. Mocht het STAP-budget niet worden toegekend kan je de inschrijving kosteloos annuleren.

 

*De informatie op deze pagina is met veel zorg samengesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.