Leergang Sales Controller | Netherlands Business Academy
   

 

Leergang Sales Controller

De Leergang Sales Controller is gericht op het profiel van de General Controller, met als specialiteit de processen op het gebied van Marketing en Sales. In deze opleiding wordt gekeken naar de verantwoordelijkheden van de controller als leverancier van stuurinformatie en bewaker van de uitkomsten. Van groot belang is dat de controller een actieve rol heeft bij het ondersteunen van de verantwoordelijke functionarissen door middel van het helpen bij begrotingen en budgettering, verstrekken van tijdige en goede informatie voor sturing en het bewaken van de uitkomsten.
• Module Zelfmanagement, Leadership & Coaching en Schriftelijke Communicatie
• Module Management Accounting
• Module Management Control en Information Management
• Module Strategy en strategische marketing
• Module Projectmanagement

Vooropleiding en ervaring
Om de Leergang Sales Controller te volgen beschikt u over minimaal een hbo-/universitair diploma en drie jaar relevante werkervaring. Ook toelating via een mondelinge toets is mogelijk als u kunt aantonen dat u op basis van vakgericht onderwijs en minimaal vijf jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau functioneert.
U bespreekt uw persoonlijke werksituatie en wensen in een één-op-één gesprek met een opleidingsdeskundige. Op grond hiervan krijgt u een studieadvies en kunt u worden toegelaten tot de opleiding.

Titel / diploma
Na het afronden de Leergang Sales Controller ontvangt u een diploma Leergang Sales Controller van Netherlands Business Academy. Met dit diploma kunt u vrijstelling verkrijgen voor het betreffende onderdeel van het volledige masterprogramma.

Duur en studiebelasting
De Leergang Sales Controller bestaat uit 19 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Locaties
De Leergang Sales Controller wordt aangeboden in Utrecht, Amsterdam en Breda (onder voorbehoud van voldoende deelname per locatie).

Collegetijden
Maandagmiddag en maandagavond. In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Hier werkt u casussen en opdrachten uit, bereidt u presentaties voor en wordt elkaars werk becommentarieerd.

Literatuur
Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlands en Engelstalige literatuur. alles lessen worden verzorgd in de Nederlandse taal.

Kosten
Opleidingskosten gehele opleiding: € 8.525,- (exclusief arrangementskosten, literatuurkosten en studiereis).

Neem voor meer informatie of een kostenspecificatie contact op met ons onderwijsbureau.

Het ministerie van OC&W biedt met het Levenlanglerenkrediet de mogelijkheid te lenen voor aanvullende studies. Voor meer informatie.

In het kort

start 3 oktober 2018
plaats Utrecht, A’dam, Breda
duur 1 jaar, 19 contactdagen
zelfstudie 10 uur per week
investering € 8.525,-.

Inschrijven
Brochure aanvragen
Aanmelden voorlichting