Leergang Leadership & Change | NBA
   

Leergang Leadership & Change

In de Leergang Leadership & Change vormen conceptueel leadership, historie en ontwikkelingen belangrijke uitgangspunten voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Maatschappelijke verandering is de basis waarop u de aangereikte concepten in uw eigen praktijk toepast. Goede leiders vernieuwen en veranderen; pakken de statusquo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie, stellen anderen in staat te handelen, geven het goede voorbeeld en nemen de organisatie op sleeptouw. Belangrijk is om eerst jezelf te leren kennen, daarna je omgeving te scannen en dan de optimale keuze te maken voor het samenstellen van het team. Vernieuwen en veranderen doe je niet alleen.

In deze leergang worden veel gebruikte assessment tools gebruikt zoals MBTI, DISC en de Caluqé. Deze worden gecombineerd met de meer wetenschappelijk geaccepteerde methodieken en concepten zoals WAVE en de Big Five. Ook is er aandacht voor Leadership concepten zoals Situationeel Leiderschap en Covey.

Tijdens de leergang leert u ondermeer:
• Beginselen van Leadership;
• Leadership strategieën;
• Visievorming, denk groot en internationaal;
• Ontwikkelen managementskills;
• Implementeren van Leadership filosofie.

• Module Verandermanagement
• Module Leadership
• Module Ethiek
• Module Strategie & Beleid

Vooropleiding en ervaring
Om de Leergang Leadership & Change te volgen beschikt u over minimaal een hbo-/universitair diploma en drie jaar relevante werkervaring. Ook toelating via een mondelinge toets is mogelijk als u kunt aantonen dat u op basis van vakgericht onderwijs en minimaal vijf jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau functioneert.
U bespreekt uw persoonlijke werksituatie en wensen in een één-op-één gesprek met een opleidingsdeskundige. Op grond hiervan krijgt u een studieadvies en kunt u worden toegelaten tot de opleiding.

Titel / diploma
Na succesvol afronden van de opleiding ontvangt u een diploma Leergang Leadership & Change van Netherlands Business Academy. Met dit diploma kunt u vrijstelling verkrijgen voor het betreffende onderdeel van het volledige masterprogramma.

Duur en studiebelasting
De Leergang Leadership & Change bestaat uit 13 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Locaties
De Leergang Leadership & Change wordt aangeboden in Utrecht, Amsterdam en Breda (onder voorbehoud van voldoende deelname per locatie).

Collegetijden
Maandagmiddag en maandagavond. In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Hier werkt u casussen en opdrachten uit, bereidt u presentaties voor en wordt elkaars werk becommentarieerd.

Voor alle modules word gebruik gemaakt van Nederlands- Engelstalige literatuur. alle lessen worden verzorgd in de Nederlandse taal.

Kosten
Opleidingskosten: € 8.525,- (exclusief arrangementskosten en literatuurkosten)

Neem voor meer informatie of een kostenspecificatie contact op met ons onderwijsbureau.

Het ministerie van OC&W biedt met het Levenlanglerenkrediet de mogelijkheid te lenen voor aanvullende studies. Voor meer informatie.

In het kort

start 3 oktober 2018
plaats Utrecht, A’dam, Breda
duur half jaar, 13 dagen
zelfstudie 10 uur per week
investering € 8.525,-.

Inschrijven
Brochure aanvragen
Aanmelden voorlichting