Leergang Financial Controller | NBA
   

Leergang Financial Controller

De Leergang Financial Controller is gericht op managers met een financieel-economische vooropleiding die willen doorgroeien naar een beleidsbepalende functie op dit gebied. De doelstelling van deze opleiding is tweeledig.

Enerzijds wordt van u verwacht dat u een volwaardige sparringpartner wordt voor managers op beleidsniveau. U wordt voorbereid op het spelen van een actieve rol bij het bewaken van de ondernemingsdoelstellingen en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Hierbij is de informatievoorziening een key-item; op financieel maar vooral ook op niet-financieel gebied.

Aan de andere kant wordt u verder getraind in uw eigen vakgebied. De focus ligt dan op gecompliceerde en geïntegreerde vraagstukken die spelen op het hogere niveau in een organisatie.

• Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en Schriftelijke Communicatie
• Methoden & Technieken van Onderzoek
• Management Accounting & Control
• Bestuurlijke Informatie voorziening & Administratieve Organisatie
• Externe Verslaggeving
• Corporate Finance
• Fiscaal Concernrecht

Vooropleiding en ervaring
Om de Leergang Financial Controller te volgen beschikt u over minimaal een hbo-/universitair diploma en drie jaar relevante werkervaring. Ook toelating via een mondelinge toets is mogelijk als u kunt aantonen dat u op basis van vakgericht onderwijs en minimaal vijf jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau functioneert.
U bespreekt uw persoonlijke werksituatie en wensen in een één-op-één gesprek met een opleidingsdeskundige. Op grond hiervan krijgt u een studieadvies en kunt u worden toegelaten tot de opleiding.

Titel / diploma
Na het afronden de Leergang Financial Controller ontvangt u een diploma Leergang Financial Controller van Netherlands Business Academy. Met dit diploma kunt u vrijstelling verkrijgen voor het betreffende onderdeel van het volledige masterprogramma.

Duur en studiebelasting
De Leergang Financial Controller bestaat uit 24 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Locaties
De Leergang Financial Controller wordt aangeboden in Utrecht, Amsterdam en Breda (onder voorbehoud van voldoende deelname per locatie).

Collegetijden
Maandagmiddag en maandagavond. In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Hier werkt u casussen en opdrachten uit, bereidt u presentaties voor en wordt elkaars werk becommentarieerd.

Literatuur
Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlands- en Engelstalige literatuur. Alle lessen worden verzorgd in de Nederlandse taal.

Kosten
€ 9.530,- (exclusief arrangementskosten en literatuurkosten)

Neem voor meer informatie of een kostenspecificatie contact op met ons onderwijsbureau.

Het ministerie van OC&W biedt met het Levenlanglerenkrediet de mogelijkheid te lenen voor aanvullende studies. Voor meer informatie.

In het kort

start 3 oktober 2018
plaats Utrecht, A’dam, Breda
duur 1 jaar, 24 contactdagen
zelfstudie 10 uur per week
investering € 9.530,-.

Inschrijven
Brochure aanvragen
Aanmelden voorlichting