MBA voor schoolleiders | NBA
   

MBA voor schoolleiders

NVAO

 

Waarom deze opleiding

Veel schoolleiders hebben in het dynamische heden behoefte aan een geschikt kompas voor de toekomst. Deze Master in Business Administration, speciaal gericht op schoolleiders, voorziet in die behoefte. De lesstof is daarbij specifiek ontwikkeld voor de dynamische onderwijswereld.

Leiderschap
In deze (deeltijd)master ontwikkelt u het leiderschap om professionals aan te zetten tot het geven van excellent onderwijs. Dit leiderschap draagt bij aan de 21e-eeuwse samenleving door een nieuwe schoolcultuur te bouwen waarin kinderen verantwoordelijkheid leren te dragen voor zichzelf en anderen. Uitblinken en solidariteit moeten hand in hand gaan; beide zijn nodig in deze eeuw van versnelling.

De opleiding
De opleiding kwalificeert voor managementposities waarbij vakdeskundigheid ondergeschikt is aan de taak als manager. U leert omgaan met problemen die zich over verschillende disciplines uitstrekken. Daartoe zet u de stap van functiegericht handelen naar probleemgestuurd denken.

U schoolt zich op de meest essentiële terreinen van de bedrijfskunde. Daarnaast verwerft u inzicht in marktontwikkelingen, bedrijfsprocessen, veranderingsstrategieën, beleid en organisatie. Van hieruit kunt u logische (management)beslissingen nemen, gebaseerd op kennis en bewezen theoretische concepten en visies.

Er zijn twee pijlers:

  • Onderwijskundige thema’s van leren in de 21e eeuw en de rol van scholen.
  • Bedrijfsmatige organisatie van scholen die het leren van professionals en kinderen mogelijk moet maken.

Door de link naar uw eigen praktijk en de diversiteit aan praktijkvoorbeelden tijdens de opleiding kunt u de theorie direct toepassen.

Accreditatie
De Master of Business Administration is NVAO-geaccrediteerd. Voor meer informatie over deze accreditatie en over het systeem van accreditaties in Nederland, verwijzen we naar onze pagina NVAO accreditaties.

Proefcollege
Bent u benieuwd naar het niveau van onze lessen en onze wijze van lesgeven? Wilt u een beeld krijgen van de medestudenten en sfeer proeven op de leslocatie? Volg dan ons gratis proefcollege.

Brochure aanvragen Direct inschrijven

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons onderwijsbureau via 076 820 05 05 of via info@nlba.nl

Onderstaand ziet u een overzicht van de opbouw van het programma van de MBA voor schoolleiders. Voor meer informatie kunt u de brochure raadplegen.

De MBA bestaat uit de modules: Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en 3 inhoudelijke blokken. De blokken zijn ook los te volgen. Het programma omvat:


Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching

• Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
• Schriftelijke Communicatie
• Methoden & Technieken van Onderzoek

Blok 1: Interne beheersing
• Finance & Management Control
• Operations Management & Kwaliteit
• Human Resources Management
• Project Management
• Information Management

Blok 2: Strategie & Sales
• Sales & Accountmanagement
• Strategische Marketing
• Strategie & Beleid
• Strategisch leiderschap

Blok 3: Verandermanagement
• Leadership
• Change Management
• Ethiek

Integratiecolleges
• Colleges specifiek gericht op Schoolleiderschap

Thesisfase
• Methoden & Technieken van Onderzoek

Vooropleiding en ervaring
Om de MBA voor schoolleiders te volgen beschikt u over minimaal een hbo-/universitair diploma en drie jaar relevante werkervaring. Ook toelating via een mondelinge toets is mogelijk als u kunt aantonen dat u op basis van vakgericht onderwijs en minimaal vijf jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau functioneert.

U bespreekt uw persoonlijke werksituatie en wensen in een één-op-één gesprek met een opleidingsdeskundige. Op grond hiervan krijgt u een studieadvies en kunt u worden toegelaten tot de opleiding.

Titel/diploma
Na succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het NVAO geaccrediteerde diploma Master of Business Administration en de titel MBA.

Accreditatie
De Master of Business Administration is NVAO geaccrediteerd. Voor meer informatie over deze accreditatie en over het systeem van accreditaties in Nederland, verwijzen we naar onze pagina NVAO accreditaties.

Toetsing
Alle blokken worden afgesloten met een tentamen en/of het schrijven van een paper. In een aantal gevallen wordt van u verwacht dat u ook de papers presenteert. In aparte colleges wordt u hierop voorbereid.

Duur en studiebelasting
De totale mastersopleiding bestaat uit veertig contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld tien uur per week. De totale doorlooptijd van de opleiding bedraagt 2½ jaar.

Locaties
De MBA voor schoolleiders wordt aangeboden in Utrecht, Amsterdam en Breda (onder voorbehoud van voldoende deelname per locatie).

Collegetijden
Maandagmiddag en maandagavond. In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Hier werkt u casussen en opdrachten uit, bereidt u presentaties voor en wordt elkaars werk becommentarieerd.

Literatuur
Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlandse- en Engelstalige literatuur. Alle lessen worden verzorgd in het Nederlands.

Kosten

Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching € 1.045,-
Schriftelijke communicatie en Methodologie: € 785,-
Module 1: Strategy & Policy: € 4.235,-
Module 2: Interne Beheersing: € 7.700,-
Module 3: Leadership & Coaching: € 4.235,-
Integratiecolleges: € 2.075,-
Thesisfase: € 4.125,-

Totaal: € 24.200,-

De prijzen zijn excl. literatuur, verblijfkosten en btw. Neem voor een gedetailleerd kostenoverzicht contact op met Netherlands Business Academy.

Het ministerie van OC&W biedt met het Levenlanglerenkrediet de mogelijkheid te lenen voor aanvullende studies. Voor meer informatie.

Inschrijven
Brochure aanvragen
Aanmelden voorlichting

In het kort

start 2 oktober 2019
plaats Utrecht, A’dam, Breda
duur 2,5 jaar
zelfstudie 10 uur per week
investering € 24.200,-

.

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.