Leading 21st Century
   

Leading 21st Century Learning, executive MBA

NVAO

 

Waarom deze opleiding
Deze executive MBA is gericht op leiderschap in het onderwijs in de 21ste eeuw. De 21e eeuw is al een eind op weg en kenmerkt zich door dynamiek en radicale veranderingen. De globalisatie en technologie zijn hierbij de versnellers.

In deze tijd van veranderingen en versnellingen kan het onderwijs een cruciale rol spelen door het opvoeden en het onderwijs aan leerlingen en studenten te actualiseren. Door de vorm en inhoud en de school aantrekkelijk te maken. De school als veilige plaats voor ontwikkeling van kennis en kunde gericht op participatie, kwalificatie en persoonsvorming.

Uw achtergrond
Onderwijs is niet alleen lesgeven, didaktiek en docenten. Vaak blijven de bedrijfsmatige kanten van de school onderbelicht en kunnen leidinggevenden hiermee niet goed uit de voeten. Leerstofjaarklassen, roosters, examenweken, geld en allocatiestystemen zijn ankerpunten van een mechanistisch schoolsysteem die onderwijskundige veranderingen in de weg kunnen staan. De moderne schoolleider is goed op de hoogte van onderwijskundige processen, maar kent ook de valkuilen van de onveranderbaarheid van de bedrijfsmatige processen in scholen. Hij is breed geïnteresseerd in maatschappelijke issues en betrokken bij veranderingen in en rondom de school. Hij is een verandermanager, een inspirerend leider en zorgt voortdurend voor voldoende budget door een heldere bedrijfsvoering waarin geld waarde in het onderwijs creëert (en niet andersom!).

De opleiding
Het zijn deze aspecten waar de MBA Leading 21st Century zich op richt. Een executive MBA bedoeld voor zowel bestuurders als leidinggevenden van alle niveaus in het onderwijs. De opleiding wordt verzorgd door Academica Business College en Netherlands Business Academy. Het gecombineerde programma biedt het beste van beide opleidingsinstituten en maakt deze MBA uniek. Alle vakken van de ‘klassieke’ MBA worden gevolgd samen met andere studenten uit andere sectoren, waaronder de overheid, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg, waardoor er een zinvolle uitwisseling en kennis ontstaat van elkaars sector  en uitdagingen.

Praktijkvoorbeelden
De onderwijsmodulen worden door docenten en experts uit het onderwijs gegeven en alle opdrachten voor papers, analyses en de thesis vinden hun basis in de onderwijspraktijk. Door eigen onderzoek, interventies, door het opstellen van een transitieplan en het schrijven van de thesis wordt de MBA student een slagvaardig onderwijsmanager op hoog niveau en wordt een ‘nieuwe’ onderwijspraktijk werkelijkheid.
Gedurende het hele studieprogramma wordt continu gewerkt aan praktijkonderzoek waardoor theorie en praktijk direct met elkaar in verband worden gebracht en men zelf leiding geeft aan het persoonlijke leertraject en de schoolontwikkeling.

Accreditatie
Na succesvol afronden van de Master 21st Century Learning ontvangt u het NVAO geaccrediteerde diploma Master of Business Administration (MBA). Voor meer informatie over deze accreditatie en over het systeem van accreditaties in Nederland, verwijzen we naar onze pagina NVAO accreditaties.

Proefcollege
Bent u benieuwd naar het niveau van onze lessen en onze wijze van lesgeven? Wilt u een beeld krijgen van de medestudenten en sfeer proeven op de leslocatie? Volg dan ons gratis proefcollege.
Brochure aanvragen Direct inschrijven

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons onderwijsbureau via 076 820 05 05 of via info@nlba.nl

Onderstaand ziet u een overzicht van de opbouw van het programma van de MBA 21st Century Learning. Voor meer informatie kunt u de brochure raadplegen.

De MBA bestaat uit de modules: Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching, 3 inhoudelijke blokken en de thesis. De blokken zijn ook los te volgen. Het programma omvat:

Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
• Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en Schriftelijke Communicatie
• Methoden & Technieken van Onderzoek

Blok 1: Strategie & Policy
• Strategie & beleid
• Visie op onderwijs en omgeving, identiteit en branding

Blok 2: Interne beheersing
• Finance & Management Control
• Kwaliteitsmanagement van het onderwijs
• Human Resources Management
• Project Management
• Information Management en technologie in het onderwijs

Blok 3: Leadership & Coaching
• Leadership
• Verandermanagement
• Verandermanagement en schoolorganisatieontwikkeling
• Normen en waarden in het onderwijs

Blok 4: Thesis
• Methoden & Technieken van Onderzoek

Vooropleiding en ervaring
De opleiding is bestemd voor mensen met serieuze ambitie en belangstelling voor innovatie; aankomende en zittende schoolleiders, staffunctionarissen, bestuurders en teammanagers van alle vormen van onderwijs.

Titel/diploma
Na succesvol afronden van de opleiding ontvangt u van Netherlands Business Academy het NVAO geaccrediteerde diploma Master of Business Administration en de titel MBA.

Accreditatie
De Master of Business Administration is NVAO geaccrediteerd. Voor meer informatie over deze accreditatie en over het systeem van accreditaties in Nederland, verwijzen we naar onze pagina <a href=”https://www.netherlandsbusinessacademy.nl/nvao-accreditatie/” target=”_blank” rel=”noopener”>NVAO accreditaties</a>.

Duur en studiebelasting
De duur van het programma is 2½ jaar, inclusief de scriptie en het onderzoek. Studiebelasting: ongeveer 10 uur per week.

Persoonlijke intake
Er gaat een persoonlijke intake vooraf aan de inschrijving waar alle aspecten van de onderwijs MBA aan de orde komen. Daarna besluiten u en wij samen of inschrijving uw meest optimale route kan zijn. De MBA wordt gezamenlijk verzorgd door CBE Academica en Netherlands Business Academy.

Collegetijden
Maandagmiddag en maandagavond. In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Hier werkt u casussen en opdrachten uit, bereidt u presentaties voor en wordt elkaars werk becommentarieerd.

Literatuur
Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlandse- en Engelstalige literatuur. Alle lessen worden verzorgd in het Nederlands.

Kosten
Inschrijfgeld: € 200,- (eenmalig, bij inschrijving)
Cursusgeld per jaar (jaar 1 en 2): € 9.750,-
Masterthesis begeleiding: € 4.500,-
Optioneel studiereis: € 3.500,- (reisdoel en reisdata nader te bepalen)
Totaal: € 24.200,- exclusief studiereis

De prijzen zijn excl. literatuur, verblijfkosten en btw. Neem voor een gedetailleerd kostenoverzicht contact op met Netherlands Business Academy.

Het ministerie van OC&W biedt met het Levenlanglerenkrediet de mogelijkheid te lenen voor aanvullende studies. Zie voor meer informatie.

Inschrijven
Brochure aanvragen
Aanmelden voorlichting

In het kort

start 2 oktober 2019
plaats Amsterdam, Vianen
duur 2,5 jaar
zelfstudie 10 uur per week
investering € 24.200,-

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.