MBA Culture, Heritage & Citizenship | Netherlands Business Academy
   

 

Master Culture, Heritage & CitizenshipNVAO

 

De opleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship (CHC) is een gezamenlijke opleiding van Netherlands Business Academy en de Amsterdam Summer University (AMSU) in samenwerking met Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation.

Doelgroep
De opleiding is opgezet voor initiatieven, projectorganisaties, bedrijven (ngo’s), overheden en semioverheidsorganisaties die zoeken naar positionering en herpositionering van hun rol in de ‘participatiesamenleving’.

Europese oriëntatie
De Europese Commissie heeft deze opleiding internationale erkenning en allure gegeven door de toekenning van een Erasmus+ subsidie aan Netherlands Business Academy. In een samenwerking van zes Europese instellingen op het gebied van cultuur en hoger onderwijs wordt gewerkt aan een interdisciplinair en gezamenlijk Europees MBA CHC Curriculum. Deze ervaring en dit netwerk aan contacten zal onze studenten van de MBA Culture, Heritage & Citizenship de mogelijkheid bieden uit te groeien tot internationale, allround leidinggevenden die kennis van culture processen kunnen combineren met een innovatief, zakelijk inzicht.

Burgerschap
In internationale netwerken en associaties van de brede heritage sector (musea, archieven, monumenten en podiumkunsten) is het thema burgerschap als leidend voor het toekomstig beleid zeer actueel. Het ontbreekt nog steeds aan een interdisciplinaire benadering waarin management van citizenship programma’s en die van cultuur en openbare gebouwen/instellingen samenkomen. Gaandeweg komen partijen in de markt tot de conclusie dat de deelname van burgers aan de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken op een heel andere manier georganiseerd moet worden. Nog te veel zijn op zichzelf goed toegeruste aanbieders slechts leveranciers van diensten aan de (subsidiërende) overheid.

Bedrijfsmatige benadering
Een meer ondernemende en bedrijfsmatige benadering van de markt voor succesvolle burgerinitiatieven verdient een solide theoretisch en praktisch kennisaanbod dat zowel geïnteresseerde leken (burgers), alsook ngo’s en geïnteresseerde bedrijven de kennis kan aanreiken om vanuit een project praktijk tot continuïteit te komen zodanig dat zich een netwerk van kennis en ervaringsinstituten kan ontwikkelen zodat de rol van de overheid zal veranderen van geldverstrekker in die van volwaardige gesprekspartner in steeds complexere veranderingsprocessen in de samenleving.

Bedrijfskundig management van cultureel citizenship
Om aan bovenstaande invulling te geven is er behoefte aan algemene aanvullende kennis op een aantal bedrijfskundige vakgebieden. De MBA als algemene opleiding voor managers is hier bij uitstek voor geschikt. De uniciteit van de opleiding ligt op het snijvlak van management van non-governmental (culturele en sociaal-culturele) organisaties en het management van European citizenship in action. Op beide vakgebieden is grote behoefte aan brede fundamentele kennis. De combinatie van beide in een geïntegreerde aanpak zal niet alleen de professionaliteit van individuele deelnemers en hun bedrijven bevorderen, maar ook de noodzakelijke internationalisering binnen de EU een kwalitatieve impuls kunnen geven.

Unieke opleiding
Deze opleiding is in Nederland en Vlaanderen de enige opleiding die de theorie uit verschillende disciplines koppelt aan praktijkervaringen in één geïntegreerde opleiding die direct aansluit op de weerbarstige praktijk waarbij leidinggevenden traditionele managementtechnieken en gespecialiseerde vakinhoudelijke kennis moeten combineren met de toenemende vraag naar aansluiting met modellen van burgerparticipatie. Bovendien kan de opleiding in deeltijd gevolgd worden, ideaal voor praktijkmensen met enige jaren ervaring die hun cv willen upgraden. Hierdoor kan de duurzaamheid en continuïteit van de eigen onderneming of een volgende aanzienlijk verbeterd worden.

Perspectief
Na het succesvol afronden van deze opleiding zal de deelnemer zich met recht expert actief burgerschap kunnen noemen. Deze functionaris zal goede diensten kunnen bewijzen aan zeer uiteenlopende ngo’s, informele initiatieven  en netwerken in het publieke domein. Van (social) media initiatieven tot musea; van private instellingen tot openbare diensten en bedrijven.

Accreditatie
Na succesvol afronden van de Master Culture, Heritage & Citizenship ontvangt u het NVAO geaccrediteerde diploma Master of Business Administration (MBA). Voor meer informatie over deze accreditatie en over het systeem van accreditaties in Nederland, verwijzen we naar onze pagina NVAO accreditaties.

 

Proefcollege
Bent u benieuwd naar het niveau van onze lessen en onze wijze van lesgeven? Wilt u een beeld krijgen van de medestudenten en sfeer proeven op de leslocatie? Volg dan ons gratis proefcollege.

Brochure aanvragen Direct inschrijven


Bij vragen kunt u contact opnemen met ons onderwijsbureau via 076 820 05 05 of via info@nlba.nl

Onderstaand ziet u een overzicht van de opbouw van het programma van de MBA Culture, Heritage & Citizenship. Voor meer informatie kunt u de brochure raadplegen.

Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
• Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching
• Schriftelijke Communicatie
• Methoden & Technieken van Onderzoek

Blok 1: Interne Beheersing
• Finance & Management controlship
• Operations Management & Kwaliteit
• Human Resources Management
• Project Management
• Information Management

Blok 2: Strategie & Sales
• Strategie & Beleid
• Strategisch Leadership
• Sales- & Accountmanagement
• Strategische Marketing

Blok 3: Verandermanagement
• Leadership
• Verandermanagement
• Ethiek

Integratiecolleges
• Colleges specifiek gericht op Culture, Heritage & Citizenship

Thesisfase
• Methoden & Technieken van Onderzoek

Vooropleiding en ervaring
Om de MBA CHC te volgen beschikt u over minimaal een hbo-/universitair diploma met 3 jaar relevante werkervaring.
Ook toelating via een mondelinge toets is mogelijk als u kunt aantonen dat u op basis van vakgericht onderwijs en minimaal vijf jaar beroepservaring minstens op hbo-niveau functioneert. U bespreekt uw persoonlijke werksituatie en wensen in een één-op-één gesprek met een opleidingsdeskundige. Op grond hiervan krijgt u een studieadvies en kunt u worden toegelaten tot de opleiding.

Titel/diploma
Na succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het NVAO geaccrediteerde diploma Master of Business Administration en de titel MBA.

Accreditatie
De Master of Business Administration is NVAO geaccrediteerd. Voor meer informatie over deze accreditatie en over het systeem van accreditaties in Nederland, verwijzen we naar onze pagina NVAO accreditaties.

Duur en studiebelasting
Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld tien uur per week. De totale doorlooptijd van de opleiding bedraagt 2½ jaar.

Locaties
De MBA CHC wordt aangeboden in Utrecht en Amsterdam.

Collegetijden
Maandagmiddag en maandagavond. In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Hier werkt u casussen en opdrachten uit, bereidt u presentaties voor en wordt elkaars werk becommentarieerd.

Literatuur
Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlandse- en Engelstalige literatuur. Alle lessen worden verzorgd in het Nederlands.

Kosten
Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching: € 1.045,-
Schriftelijke communicatie en Methodologie: € 785,-
Module 1: Strategy & Policy: € 4.235,-
Module 2: Interne Beheersing: € 7.700,-
Module 3: Leadership & Coaching: € 4.235,-
Integratiecolleges: € 3.500,-
Thesisfase: € 4.125,-

Totaal: € 25.625,-

De prijzen zijn excl. literatuur, verblijfkosten en btw.  Neem voor een gedetailleerd kostenoverzicht contact op met Netherlands Business Academy.

Het ministerie van OC&W biedt met het Levenlanglerenkrediet de mogelijkheid te lenen voor aanvullende studies. Voor meer informatie.

Naast de docenten die worden ingezet voor het reguliere MBA programma, werken wij binnen de Master Culture, Heritage & Citizenship met een groot aantal gastdocenten:

    • • Dr Franco Bianchini, regeneration of cities, Leeds Beckett University, UK.

• Dr. Franco Bianchini, Regeneration of Cities, Leeds Beckett University, UK
• Drs. Huib Boissevain, dir. Annexum, beleggingsexpert en vastgoeddeskundige
• Prof. Ir. Pi de Bruijn, architect
• Drs. Michiel Buchel, algemeen directeur NEMO
• Dr. (h.c.) Jurn Buisman, entrepreneur en eigenaar particuliere museumcollecties
• Freek van Duijn, interim management & advies in de cultuursector
• Prof. Matthijs van Dijk, Universiteit Delft
• Dr. Dos Elshout, UvA, Cultuurwetenschappen
• Egbert Fransen, ondernemer, directeur Pakhuis de Zwijger
• Prof. Paul Frissen, Universiteit Tilburg en decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
• Drs. Cees de Graaff, directeur Dutch Culture
• Tabo Goudswaard, kunstenaar en vormgever
• Drs. Menno Heling, innovative internet solutions for culture and tourism
• Prof. Zef Hemel, ruimtelijke ordening specialist, Wibautleerstoel UvA
• Jo Houben, deskundige governance, directeur Cultuur-Ondernemen
• Drs. Liesbeth Jansen, projectdirecteur Marineterrein, directeur Linkeroever, revitalisering van gebieden en gebouwen
• Drs. Jaap Lampe, algemeen directeur van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
• Drs. Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving, Haagse Hogeschool
• Prof. Mario Neve, University of Bologna, Campus di Ravenna
• Ryclef Rienstra, directeur VandenEnde Foundation
• Drs. Paul Spies, Direktor Stadtmuseum Berlin en Chef-Kurator des Landes Berlin im Humboldt Forum
• Dr. Renée Steenbergen, senior onderzoeker Mecenaat, Universiteit Utrecht
• Drs. Oeds Westerhof, projectdirecteur Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018
• Drs. Hala Naoum Néhmé, econoom & politicoloog, lid van de gemeenteraad van Amsterdam
• Drs. Deirdre Carrasso, directeur Gemeente Museum Schiedam
• Drs. Saskia Moerbeek, directeur Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie
• Trevor Davies,directeur Europese Culturele Hoofdstad Kopenhagen en Aarhus
• Farid Tabarki, trendvoorspeller & all-round generalist in global topics
• Drs.Harry Starren, columnist Financieel Dagblad, oud- directeur De Baak

Moderators: Dr. (h.c.) Steve Austen, experienced pioneer in arts and entrepreneurship in Europe en Farid Tabarki, columnist FD, trendwatcher en publicist

Inschrijven
Brochure aanvragen
Aanmelden voorlichting

In het kort

start 2 oktober 2019
plaats Amsterdam, Utrecht
duur 2,5 jaar
zelfstudie 10 uur per week
investering € 25.625,-

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.