Masterclass Strategie & Beleid

Home /  Masterclasses /  Masterclass Strategie & Beleid

Strategie & Beleid

Strategie is de koers en afbakening van de activiteiten van een organisatie op de lange termijn. Door de adequate inzet van strategische middelen (resources) komt de organisatie in een veranderende omgeving tegemoet aan de behoeften van markten en verwachtingen van belanghebbenden (stakeholders).

Een strategie is opgebouwd rond visie, missie en doelen en ontstaat uit de afweging van strategische opties die omgezet worden naar te bereiken doelen. In deze Masterclass gaan we in 4 dagen aan de slag met verschillende visies op strategisch management, strategievorming en -implementatie toepassen in de praktijk, de externe- en interne omgeving analyseren, strategische keuzes afwegen en
beargumenteren en een strategie voor de organisatie ontwikkelen en formuleren om de gewenste organisatiedoelen te bereiken. (E&C)

Plaats Utrecht
Investering €2.532,03 (excl. BTW, literatuur- en verblijfkosten)
Duur 4 dagen
 • Opleiding

 • Praktisch

 • Aanvullende programma's

 • Training data

 • Ervaringen

Over de opleiding

Een strategie is opgebouwd rond visie, missie en doelen en ontstaat uit de afweging van strategische opties die omgezet worden naar te bereiken doelen. Hierbij zijn strategische dilemma’s aan de orde. Enerzijds wordt de omgeving steeds complexer en anderzijds maakt de diversiteit van organisaties het lastig om een panklare strategische koers te ontwikkelen. Het is van groot belang dat de strategie die gevolgd
wordt, naadloos aansluit bij de mogelijkheden en kansen van de organisatie. In deze module staat de vraag centraal hoe organisaties hun strategie kunnen ontwikkelen en implementeren om hun (markt)positie te verbeteren, te bestendigen of kosteneffectief af te bouwen.

De module Strategie & Beleid, een integrerende module in het masterprogramma van NLBA, geeft studenten denkrichtingen over de strategieontwikkeling van organisaties, strategieformulering en beleidsvorming. Bovendien wordt een scala aan strategische modellen en instrumenten (tools) behandeld om de externe omgeving en de interne bedrijfssituatie te analyseren en strategische dilemma’s in beeld te krijgen. De nadruk ligt op stapsgewijze analyseren om tot gedegen besluitvorming te komen ten aanzien van de strategische koers van de organisatie (wat is het doel en hoe komen we daar).

Toetsing

Het praktijkgerichte karakter van de Masterclass wordt gekenmerkt door de toetsing door middel van het schrijven van een onderzoekspaper. Daarnaast kan de docent presentaties en/of aanvullende opdrachten vragen. Om gedegen onderzoek uit te voeren maakt een digitale sessie omtrent Methoden & Technieken van onderzoek deel uit van de Masterclass.

Diplomering

De Masterclass is onderdeel van een door de NVAO geaccrediteerde master. De opleiding wordt afgesloten met een Masterclass certificaat en bijbehorende silver Edu badge inclusief vermelding in het register.

Locatie

De Masterclass vindt plaats in Vianen. Tevens is het mogelijk om (vanaf 6 deelnemers) een Masterclass als incompany training aan te bieden, indien gewenst bij de deelnemers op locatie. Neem voor incompany trajecten contact met ons op.

Collegetijden

Maandagmiddag en maandagavond (11:00 uur – 21:00 uur). In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Hier werk je casussen en opdrachten uit, bereid je presentaties voor en wordt elkaars werk becommentarieerd.

Duur en studiebelasting

De masterclass Strategie & Beleid bestaat uit 4 contactdagen. Inclusief de college-uren moet je rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week.

Literatuur

Voor alle modules wordt gebruik gemaakt van Nederlands- en Engelstalige literatuur. Alle lessen worden verzorgd in het Nederlands.

Kosten

De Masterclass wordt aangeboden voor €2.532,03 BTW vrij. Dit is exclusief literatuur- en locatie kosten. Neem voor een volledig kostenoverzicht contact met ons op of download de brochure.

Uitbreiding Masterclass

Het is mogelijk om een combinatie van verschillende Masterclasses te volgen die een logisch verband hebben met Strategie & Beleid.

Multi Masterclass Strategie, Marketing & Sales

Een combinatie van de modules Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en de module Leadership. Door deze combinatie ga je dieper in op de 4-assen en wat iemands drijfveren en motivatoren te maken hebben met leiderschap.

Post-HBO Strategic Leadership & Change

Voor diegene die écht de diepte in wil op onderwerpen omtrent leiderschap, verandermanagement en strategie. Dit Post-HBO programma is een traject van een jaar wat daarna met één jaar uit te breiden is naar een volledige geaccrediteerde MBA.

Roosterdata zijn onder voorbehoud van wijzigingen

2025

Start maart 2025

 • Methoden & Technieken van onderzoek – digitale sessie nader in te plannen
 • 17-3-2025 (14:00 – 21:00 uur)
 • 31-3-2025 (11:00 – 21:00 uur)
 • 7-4-2025  (11:00 – 21:00 uur)
 • 5-5-2025 (11:00 – 21:00 uur)

“Praktijkgerichte opleidingen voor de student van deze tijd. De Netherlands Business Academy werkt met vakkundige docenten die met beide benen in de praktijk staan. Een toegevoegde waarde zijn je medestudenten en het leren van elkaar. Prettige sfeer, professionele begeleiding voor het verdiepen van je financiële kennis en verbreding op bedrijfskundig en strategisch gebied.”

– Andre Ijsselstijn

Meer ervaringen kun je vinden op de pagina referenties.

Waarom NLBA?
 • Geaccrediteerde opleidingen
 • Persoonlijke aandacht en maatwerk
 • Nederlandstalig, academisch onderwijs
 • Praktijkgerichte aanpak
 • Groot netwerk alumni
 • Internationale samenwerking
Bekijk opleidingsaanbod
De erkende kwaliteit van NLBA
nvao-geaccrediteerde masteropleidingen
CRKBO
PIO
Dienst-uitvoering-onderwijs