Leven lang leren krediet

Home /  Leven lang leren krediet

Leven lang leren krediet

Overweeg je om een opleiding te gaan volgen, maar worden de kosten niet vergoed door je werkgever of een andere instantie? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om het bedrag voor het lesgeld te lenen bij het ministerie van OC&W, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit gaat om het levenlanglerenkrediet.

Hoeveel kun je lenen?

Je kunt per jaar het bedrag lenen dat aan collegegeld of lesgeld moet worden betaald. Het maximum bedraagt € 10.030,- per jaar voor hbo en universiteit. Indien het bedrag hoger is dan €2.006,- (hbo en universiteit) moet een verklaring van de onderwijsinstelling worden meegestuurd. Uit die verklaring moet blijken hoeveel het collegegeld of lesgeld bedraagt.

Je kunt krediet krijgen voor de duur van de opleiding. Het krediet wordt in delen aan het einde van elke maand uitbetaald. Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van het collegegeld of lesgeld dat je moet betalen (maandelijks 1/12e deel).

Terugbetaling

Als het recht op het krediet stopt, begin je in het daaropvolgende jaar met terugbetalen. Wanneer de aflossing precies start, hangt af van de uitschrijfdatum bij jouw opleiding.

Je hebt 15 jaar de tijd om de lening af te lossen, inclusief de rente. De rente staat telkens voor 5 jaar vast. Hoeveel je per maand moet terug betalen is afhankelijk van je inkomen.

Aanvragen

Je kunt krediet aanvragen door in te loggen bij Mijn DUO. Daarbij moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Je volgt een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit. Het moet gaan om een wettelijk erkende opleiding in Nederland.
• Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of je bent een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heb je een andere verblijfsvergunning? Vul dan het nationaliteitenschema in om te zien of je het krediet kunt aanvragen. Kom je uit een EU/EER-land of Zwitserland, ook dan kom je in aanmerking.
• Je hebt geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.
• Je bent 30 jaar of ouder en op het moment dat het krediet ingaat, ben je jonger dan 55 jaar.
• Ben je jonger dan 30? Dan kun je het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:
– Je hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
– Het collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld werkgever of ouders. Wordt het collegegeld of lesgeld gedeeltelijk voor je betaald? Dan kun je levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

Voor meer informatie zie de website van het ministerie van OC&W, DUO Levenlanglerenkrediet.