Silver Badge – BIVAO

Home /  Silver /  Silver Badge – BIVAO

BIV/AO


Omschrijving

BIV/AO staat voor Bestuurlijke Informatievoorziening en Administratieve Organisatie. De module BIV-AO is een belangrijke module voor de controller. De module vormt een brug tussen informatievoorziening, het beheersen van de organisatie en de uiteindelijke (financiële) resultaten van de organisatie.

Dit komt tot uitdrukking in de definitie van BIV namelijk: ‘alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen-in-engere-zin (kiezen uit alternatieve mogelijkheden), het doen functioneren en beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd’.

Daarom zijn binnen de (non-profit)organisatie processen beschreven en vastgelegd om duidelijk te maken hoe bepaalde processen verlopen. Deze beschrijvingen kunnen gebruikt worden voor controledoeleinden, kennisoverdracht, procesverbetering en het vaststellen van de beheersing over deze processen.

Inhoud

 • De rol en plaats van bestuurlijke informatie in relatie tot control beschrijven
 • Noemen wat de kwaliteitsaspecten van informatie zijn
 • Signaleren wat de financiële en informatierisico’s in de beheersing van organisaties zijn
 • De invloed onderkennen van informatiesystemen op de hedendaagse BIV-AO
 • Beschouwen en ontwerpen van een systeem van beheersingsmaatregelen in een organisatie op basis van de organisatietypologie
 • Gebruiken van COSO-ICIF of COSO-ERM op een (onderdeel van) een organisatie en het op basis hiervan adviseren
 • Het onderkennen van (lacunes) in general en application controls in het geautomatiseerde informatiesysteem van een organisatie
 • Binnen een organisatie evalueren en adviseren
 • Onderkennen wat de relatie is tussen control, informatievoorziening, administratieve organisatie en gedrag
 • Zelfstandig onderzoeken van de effectiviteit van de BIV-AO
 • De uitgangspunten en toegevoegde waarde onderkennen van corporate governance voor een organisatie
 • De kenmerken van de Nederlandse corporate governance beschrijven en herkennen in een jaarrekening

Opleidingsprestatie

Duur: 4 college dagen

SBU: 168 studiebelasting uren

ECTS: 6 studiepunten

Toetsing: Presentatie & paper


Verifieer een badge

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors