Brigitte Bolwerk; hoofd onderwijsbureau

Brigitte Bolwerk is sinds 2006 verbonden aan Netherlands Business Academy. Ze heeft 20 jaar ervaring in het particulier HBO/Post-HBO/Master onderwijs. Binnen Netherlands Business Academy is Brigitte verantwoordelijk voor het operationeel beleid van het instituut. Zij bewaakt de continuïteit van planningen, deadlines, financiën, kwaliteitszorg en studentenbeleid. Daarnaast is zij betrokken bij uitvoering en ontwikkeling van de marketing van het het instituut. Brigitte is actief in het onderhouden van externe relaties en participeren in (inter)nationale netwerken.

Het onderhouden van persoonlijke contacten met studenten/docenten en relaties geven Brigitte veel energie. Servicegerichtheid staat hoog in het vaandel!

Prof. J. van Zwieten RI RA RO; directeur Netherlands Business Academy

Jan van Zwieten is directeur van Netherlands Business Academy. Als bestuurder van een groot aantal bedrijven en hoogleraar management begrijpt hij wat er zich in bedrijven afspeelt. De laatste jaren heeft hij zich vooral ook toegelegd op persoonlijkheidsanalyse en vitaliteit van (top)managers. Hij heeft op dit gebied veel publicaties op zijn naam staan.

Prof. Mr. N.H.M. Roos; Dean Netherlands Business Academy

Nico Roos studeerde rechten en economie aan de UvA, em. hoogleraar Metajuridica (rechtsfilosofie en rechtssociologie) Universiteit Maastricht. Deed en begeleidde onderzoek over ontwikkelingen op de juridische arbeidsmarkt en het juridisch onderwijs, lekenrechtspraak, de organisatie van grote wetgevingsprocessen, Europees bestuur, de geschiedenis van de internationale betrekkingen en de grondslagen van de fundamentele rechten, democratie en het privaat- en het strafrecht. Sinds 2009 decaan van Netherlands Business Academy.

Gerald Visser; manager Unit Bedrijfskunde

Gerald Visser studeerde wiskunde aan de universiteit van Groningen en heeft uitgebreide ervaring als manager in het onderwijs. Zo is hij onder andere collegevoorzitter geweest van een vooraanstaand ROC. Daarnaast is hij actief op de markt van werken en leren.

Ingrid Zitter; medewerkster onderwijsbureau

Ingrid Zitter werkt sinds 2014 bij Netherlands Business Academy. Als medewerkster onderwijsbureau is zij een van de aanspreekpunten voor studenten en docenten. Dit doet zij met veel enthousiasme en klantgerichtheid. Ingrid is betrokken bij de werving en voorlichting van studenten. Daarnaast houdt zij zich bezig met de organisatie van evenementen als de managementdag en diploma-uitreikingen.

Stephanie Bolwerk; beleidsmedewerkster

Stephanie Bolwerk is na een stage in 2015 blijven werken bij Netherlands Business Academy. Momenteel studeert zij Small Business en Retail Management aan Avans Hogeschool te Breda. Binnen NBA biedt Stephanie ondersteuning bij diverse werkzaamheden. Zo is zij betrokken bij beleidsstukken en accreditaties, research voor diverse ontwerpen en het organiseren van bijeenkomsten en meetings. Stephanie vindt het leuk om zich met nieuwe uitdagingen bezig te houden, dit is dan ook de drive die zij binnen NBA vindt.

Y.M. Livius, MPM / MBA; Operationeel manager

Yvette Livius is operationeel manager en in die rol verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de verschillende afdelingen. Hieronder vallen onder meer financiën en marketing. Yvette is sinds 2001 betrokken bij Netherlands Business Academy. Zij is opgeleid als bedrijfskundige en marketeer en is daarnaast  mediator.

Drs. M. Colijn; docent sales & accountmanagement

Maarten Colijn is trainer, professioneel spreker, columnschrijver en mede-eigenaar van Professional Capital. Zijn expertise ligt in sales- en accountmanagement. Hij heeft met veel bekende internationale bedrijven in Europa en daarbuiten gewerkt. Maarten heeft ruime ervaring met het ontwerpen en verzorgen van op maat gemaakte verkoopontwikkelingsprogramma’s. Hij vindt het leuk om zijn vernieuwende inzichten te delen via columns en als spreker.

drs. H.J.K. Gonnissen; docent zelfmanagement, leiderschap & coaching

Koen Gonnissen studeerde af als licentiaat in klassieke Filologie (talen) en volgde een vierjarige postacademische opleiding trainingsleer. Hij begeleidde als trainer/coach onder andere toptennissers als Ferrero en El Aynaoui. Tevens was hij succesvol captain (1993- 1998) van het Belgisch Daviscupteam. In die periode was hij ook docent mentale training aan het BLOSO. Sinds 1999 is hij actief als corporate trainer voor het European Institute for Health and Performance. Als coach en consulent heeft hij in het Belgische en Nederlandse bedrijfsleven de ontelbare anekdotes uit de topsport omgezet in ‘bedrijfstaal’.

Prof. dr. R. Heijblom Mba PhD; docent strategie & beleid en strategische marketing

Ruud Heijblom heeft een academische achtergrond in bedrijfskunde, marketing, strategie, management en innovatie/creativiteit. Hij is (co)auteur van marketing-, coaching- en managementboeken. Als Professor Strategy geeft hij internationaal les op het vakgebied Corporate Strategy, Glo-Bus Management Simulation. Naast zijn docentschap voor NBA is hij verbonden aan the University of South Pacific, Graduate School of Business op Fiji en aan de FOM/EUFOM in Duitsland.

drs. G. Huijs MA RA RC; extern deskundige thesiscommissie

Gerrit Huijs bedrijfseconoom, aangevuld met zowel de postdoctorale controllers- als accountantsopleiding. Daarnaast twee studies Psychologie. Gerrit is vooral manager en verbinder en een uitstekende financial. Hij schakelt van strategie naar praktijk en weet dat uiteindelijk de mensen het verschil maken. Daarmee worden governance en control vraagstukken geen papieren maar geleefde vraagstukken die ook echt worden geïmplementeerd.

Drs. G.A. Hilterman; o.a. docent management accounting & control

Gijs Hiltermann studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie en vervolgens bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Is naast zijn docentschap voor Netherlands Business Academy een veel gevraagd docent voor onder andere Universiteit Neyenrode, Erasmus Universiteit en Universiteit Groningen. Hij heeft diverse publicaties op financieel gebied en operations research op zijn naam.

drs. P.L.J.M. Leijten; docent en thesisbegeleider

Peter Leijten is register accountant en heeft tevens zijn doctoraal informatie management. Peter is hoofd Control bij Radboud Universiteit. Daarnaast is al jaren als docent en thesisbegeleider verbonden aan Netherlands Business Academy.

drs. H.G.N.M. Maanders; o.a. docent managememt control & bestuurlijke informatievoorziening

Berry Maanders is afkomstig van Defensie en al jaren als docent verbonden aan Netherlands Business Academy. Berry is breed inzetbaar voor onder andere kwaliteitsmanagement, Operational Auditing, Administratieve Organisatie, Informatieplanning, Bestuurlijke Informatieverzorging, Financieel Management, Management Accounting en Management Control.

dr. mr. K. Manuel; docente strategie & beleid en leadership

Karin Manuel is gepromoveerd in de Sociale Wetenschap. Sinds 2012 heeft zij een eigen adviespraktijk op het gebied van organisatieontwikkeling en HRM. Dat combineert zij met de rol als docent bij het NCOI. Sinds 2013 is Karin als docent verbonden aan Netherlands Business Academy op het terrein van strategisch management en leiderschap. Zij publiceert op het brede terrein van organisatie en management.

Prof. drs. J.A. Oosterhaven; lid van de adviesraad

Arno Oosterhaven is auteur van een tiental boeken en vele artikelen en spreker voor masterclasses en managementconferenties. Tevens vervult hij enkele toezichthoudende functies. Na partner te zijn geweest van Rijnconsult Organisatieadviseurs is hij sinds 1996 zelfstandig gevestigd directieadviseur. Dit advieswerk betreft vooral beleidsvorming rond IT, de organisatie van de IT-functie, IT-governance en verbetering van de bedrijfsvoering met behulp van IT. Daarnaast heeft hij ervaring als deeltijdhoogleraar Informatiemanagement bij de Universiteit van Amsterdam en bij de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Dr. Adriaan C.J.M. Olsthoorn; docent verandermanagement en thesisbegeleider

Adriaan Olsthoorn is gespecialiseerd in strategische en operationele vraagstukken op het terrein van organisatiekunde en bedrijfskunde. In het bijzonder verricht hij onderzoek naar organisatiekundige vraagstukken en begeleidt hij organisatie- en cultuurveranderingen alsmede positionerings- en profileringsprojecten voor middelgrote en grote organisaties.

Dr. C.J.W. Steenbergen; docent Ethiek

Christiaan Steenbergen studeerde rechten in Utrecht en politieke wetenschappen in Leiden. Hij was werkzaam bij Van Spaendonck op het terrein van werkgeversorganisaties tot 1991, de bedrijfsgezondheidszorg (Arbo Unie, Brancheorganisatie Arbodiensten), Dexis Arbeid (advies arbeid en organisatie), TNO Arbeid (Arboconvenant Bouw). Sinds 2006 werkzaam als zelfstandig adviseur op het terrein van arbeid en organisatie en docent op Hogescholen (juridische vakken en ethiek).

Prof. dr. Willem Verbeke; docent sales & accountmanagement

Willem Verbeke is professor in sales- en accountmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in de neurowetenschap op het gebied van commercie. Willem Verbeke studeerde filosofie aan de universiteit van Gent (België) en behaalde vervolgens zijn PhD in Onderwijspsychologie aan de universiteit van Pennsylvania. Hij heeft acht boeken op zijn naam staan en heeft verschillende nationale en internationale prijzen gewonnen.

Drs. R. Zandbergen; docent leadership

Rob Zandbergen is Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij USG People is hij commissaris bij Dutch Flower Group. Tevens heeft Rob Zandbergen van 2005 tot 2011 zitting gehad in het bestuur van StiPP, het pensioenfonds voor uitzendkrachten in Nederland, en Koninklijke Militaire Academie in Breda, waarna hij bedrijfseconomie studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Rob heeft diverse internationale en nationale bestuursfuncties uitgeoefend bij beursgenoteerde ondernemingen.