3-daagse Persoonlijk Leiderschap (Ardennen)

Een unieke training Persoonlijk leiderschap en Zelfmanagement bij Evolution Logique te Houffalize in de Belgische Ardennen. Dit programma, dat wordt aangeboden als start van onze Masteropleidingen, en waar deelnemers geïnspireerd en vol energie over spreken, is nu ook als aparte training te volgen. Een unieke mogelijkheid om deze bijzondere dagen mee te maken!

 

Evolution Logique

 

Tijdens deze dagen gaan we samen op zoek naar hoe persoonlijk leiderschap verder kan worden ontwikkeld. Wat kunnen we doen om onszelf, collega’s en het team waar we onderdeel van zijn blijvend te inspireren. Hoe komen we tot grotere resultaten en hogere motivatie. Hoe maak je van een team een topteam, maar ook, hoe vul je je eigen bron van energie.

 

Tijdens de training wordt er gewerkt vanuit de Teamcharter. Met dit instrument leer je stapsgewijs de Visie van het bedrijf om te zetten in gezamenlijke doelen. Doelen voor jezelf en het team waar je deel van uitmaakt.

 

Een Teamcharter vertrekt vanuit een ‘purpose’. De spirituele Quotiënt gekoppeld aan het waarom. Het vormt de leidraad van wat je doet, wie je bent en hoe je door anderen wilt worden herinnerd. Een ‘purpose’ is tijdloos, inspireert en verbindt organisatie, medewerkers en haar klanten aan elkaar. We kunnen ons ermee identificeren. Het creëert een cultuur, en men wil er onderdeel van zijn.

We gaan aan de slag met Covey. In de ‘achtste eigenschap’ hanteert Covey het model van de complete mens. Hij ziet een compleet mens met lichaam, hoofd, hart en ziel met vier basisbehoeftes; leven, leren, liefhebben en nalaten.

Vier intelligenties of capaciteiten  op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak en de manifestaties hiervan vertegenwoordigen de vier dimensies van de innerlijke stem. Als we deze intelligenties respecteren, ontwikkelen, integreren en met elkaar in evenwicht brengen ontstaat een innerlijk vuur. Zo vinden we onze innerlijke stem. Het model van de Complete mens helpt enerzijds om de balans te creëren tussen talent en visie en biedt anderzijds passie en het vermogen om dit samen met anderen te bewerkstelligen.

Simon Sinek noemt dit de Golden Cirkel. Vertrek vanuit het waarom. Het vormt de vierde As in de ‘talentcoach’, het nieuwe boek van Mentally fit.

Dag 1
Wie ben je als je volledig in je kracht bent. We ontdekken wat je grootste energie gevers en remmers zijn. Vervolgens bekijken we hoe deze wetenschap kan worden omgezet in actie. In een krachtige teamoefening ontdekken we hoe flow ontstaat en hoe je met minder energie tot grotere resultaten kan komen. We zullen zien hoe iedereen daar zijn eigen plek en verantwoordelijkheid in kan nemen.
Dag 2
Hoe komen we tot een persoonlijke purpose. We ontdekken het verschil tussen starten vanuit het waarom in plaats van het wat. Wat betekent dat voor de keuzes die daarvan het gevolg zijn voor jezelf, je team en voor de organisatie waar je deel van uitmaakt. Centraal hierbij staat de vraag hoe je jezelf en anderen blijvend kunt inspireren.

Het programma wordt een mix van leren uit doen, afgewisseld met een aantal actuele theorieën. Het geeft een inkijk in het eigen gedrag en in hoe het gedrag van collega’s positief kan worden beïnvloed.

Locatie

Evolution Logique te Houffalize in de Belgische Ardennen.

Kosten
Kosten van dit exclusieve programma: € 975,- (exclusief literatuur, verblijfskosten en BTW).

Deelnemers

Minimum aantal deelnemers: 10

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met b.bolwerk@nlba.nl

In het kort

datum Maart 2018
plaats Houffalize, België
prijs € 975,-
(excl. literatuur, verblijfskosten en BTW)

 

Inschrijven
Brochure aanvragen